Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm được hạnh phúc trong khi kiên nhẫn chờ đợi Đức Giê-hô-va

Tìm được hạnh phúc trong khi kiên nhẫn chờ đợi Đức Giê-hô-va

Anh chị có trông mong thời điểm mà Đức Giê-hô-va chấm dứt tất cả sự gian ác và làm mọi vật nên mới không? (Khải 21:1-5). Chắc hẳn là có! Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Đức Giê-hô-va, đặc biệt khi chúng ta phải đối mặt với thử thách. Hy vọng bị trì hoãn có thể khiến lòng chúng ta đau đớn.—Châm 13:12.

Dù vậy, Đức Giê-hô-va muốn chúng ta kiên nhẫn chờ đợi ngài hành động vào thời điểm ấn định. Tại sao ngài muốn chúng ta làm thế? Chúng ta có thể làm gì để hạnh phúc trong khi chờ đợi?

TẠI SAO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA MUỐN CHÚNG TA CHỜ ĐỢI?

Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va vẫn kiên nhẫn chờ đợi để ban ơn cho anh em, ngài sẽ trỗi dậy để tỏ lòng thương xót. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Hạnh phúc thay hết thảy ai tiếp tục trông đợi ngài!” (Ê-sai 30:18). Câu này của Ê-sai lúc đầu dành cho những người Do Thái ương ngạnh (Ê-sai 30:1). Nhưng cũng có những người trung thành trong vòng người Do Thái, và những lời này đã cho họ hy vọng. Ngày nay, những lời này cũng mang lại hy vọng cho các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va.

Thế nên, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi vì Đức Giê-hô-va đang làm thế. Ngài đã ấn định thời điểm để chấm dứt thế gian này, và đang đợi ngày và giờ đó đến (Mat 24:36). Vào lúc đó, rõ ràng những lời vu cáo của Ác Quỷ về Đức Giê-hô-va và những người thờ phượng ngài đều là dối trá. Rồi ngài sẽ loại trừ Sa-tan và bất cứ ai theo phe hắn, nhưng sẽ “tỏ lòng thương xót [với chúng ta]”.

Từ đây đến lúc đó, Đức Giê-hô-va có thể không loại bỏ những thử thách của chúng ta, nhưng ngài đảm bảo rằng chúng ta có thể hạnh phúc trong khi chờ đợi. Như Ê-sai nói, chúng ta có thể hạnh phúc trong khi trông mong một điều gì đó tốt đẹp xảy ra (Ê-sai 30:18). a Bằng cách nào? Bốn điều sau đây có thể giúp chúng ta.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẠNH PHÚC TRONG KHI CHỜ ĐỢI?

Tập trung vào điều tích cực. Vua Đa-vít đã thấy rất nhiều sự gian ác trong đời sống (Thi 37:35). Nhưng ông viết: “Hãy im lặng trước Đức Giê-hô-va, kiên nhẫn chờ đợi ngài. Kẻ bày mưu có thực hiện thành công, cũng chớ bực tức hắn” (Thi 37:7). Chính Đa-vít đã ghi nhớ những lời ấy bằng cách tập trung vào hy vọng được Đức Giê-hô-va giải cứu. Ông cũng chú ý đến mọi ân phước nhận được từ ngài (Thi 40:5). Tương tự, nếu tập trung vào những điều tích cực trong hoàn cảnh của mình, chứ không phải những điều tiêu cực đang xảy ra xung quanh, chúng ta cũng sẽ dễ chờ đợi Đức Giê-hô-va hơn.

Bận rộn ngợi khen Đức Giê-hô-va. Người viết bài Thi thiên 71, dường như là Đa-vít, đã thưa với Đức Giê-hô-va: ‘Con sẽ bền lòng đợi chờ, và lại còn ngợi khen ngài hơn nữa’ (Thi 71:14). Ông ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng cách nào? Ông nói với người khác về ngài và hát ca ngợi ngài (Thi 71:16, 23). Như Đa-vít, chúng ta có thể tìm được niềm vui trong khi chờ đợi Đức Giê-hô-va. Chúng ta ca ngợi ngài trong những cuộc nói chuyện hằng ngày, qua thánh chức và các bài hát dùng trong việc thờ phượng. Lần tới, khi hát một bài hát Nước Trời, hãy chú ý đến những lời đầy khích lệ trong đó.

Nhận sự khích lệ từ anh em đồng đạo. Khi đối mặt với thử thách, Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Trước người trung thành của ngài, con sẽ trông cậy danh ngài” (Thi 52:9). Chúng ta cũng có thể nhận sự khích lệ từ anh em đồng đạo, không chỉ tại các buổi nhóm họp và trong thánh chức mà còn ở các buổi họp mặt.—Rô 1:11, 12.

Củng cố niềm hy vọng của anh chị. Thi thiên 62:5 nói: “Tôi đây yên lặng đợi Đức Chúa Trời, vì niềm hy vọng đến từ nơi ngài”. Niềm hy vọng vững chắc bao gồm việc trông đợi với lòng tin chắc, là điều rất quan trọng nếu chúng ta phải chịu đựng thế gian này lâu hơn mình nghĩ. Chúng ta cần tin chắc rằng những lời hứa của Đức Giê-hô-va sẽ trở thành hiện thực, dù có thể phải đợi bao lâu đi nữa. Chúng ta có thể củng cố niềm hy vọng của mình bằng cách học hỏi Lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như các lời tiên tri, sự hòa hợp của Kinh Thánh và các chi tiết mà Đức Giê-hô-va cho biết về ngài (Thi 1:2, 3). Ngoài ra, chúng ta cần tiếp tục “cầu nguyện phù hợp với thần khí thánh” để giữ mối quan hệ mật thiết với ngài trong khi chờ đợi lời hứa về sự sống vĩnh cửu trở thành hiện thực.—Giu 20, 21.

Như vua Đa-vít, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va dõi theo những ai chờ đợi ngài và thể hiện tình yêu thương thành tín với họ (Thi 33:18, 22). Hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Đức Giê-hô-va bằng cách tập trung vào những điều tích cực trong đời sống, ngợi khen ngài, nhận sự khích lệ từ anh em đồng đạo và giữ cho niềm hy vọng quý giá của mình được vững mạnh.

a Từ trong nguyên ngữ được dịch là “tiếp tục trông đợi” cũng có thể có nghĩa là “trông mong một điều gì đó xảy ra”. Điều này cho thấy việc chúng ta trông mong sự giải cứu của Đức Giê-hô-va là hợp lý.