THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 1 năm 2024

Số này có các bài học cho ngày 4 tháng 3–ngày 7 tháng 4 năm 2024.

BÀI HỌC 1

Chiến thắng nỗi sợ nhờ tin cậy Đức Giê-hô-va

Học vào tuần lễ ngày 4-10 tháng 3 năm 2024.

BÀI HỌC 2

Anh chị đã sẵn sàng cho ngày quan trọng nhất trong năm chưa?

Học vào tuần lễ ngày 11-17 tháng 3 năm 2024.

Các anh có đối xử với phụ nữ như cách của Đức Giê-hô-va không?

Dù một anh lớn lên trong nền văn hóa nào, anh vẫn có thể noi gương Đức Giê-hô-va bằng cách đối xử với phụ nữ một cách yêu thương và tôn trọng.

Bạn có biết?

Triều thần người Ê-thi-ô-bi đang đi trên loại xe nào khi Phi-líp gặp ông?

BÀI HỌC 3

Đức Giê-hô-va sẽ giúp anh chị trong những lúc khó khăn

Học vào tuần lễ ngày 25-31 tháng 3 năm 2024.

BÀI HỌC 4

Đức Giê-hô-va có lòng trìu mến dịu dàng với anh chị

Học vào tuần lễ ngày 1-7 tháng 4 năm 2024.