Skip to content

Skip to table of contents

Anh Kenneth Cook và vợ là chị Jamie

Một thành viên mới của Hội đồng Lãnh đạo

Một thành viên mới của Hội đồng Lãnh đạo

Vào sáng thứ tư, ngày 24-1-2018, gia đình Bê-tên ở Hoa Kỳ và Canada vui mừng khi nghe một thông báo đặc biệt: Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va có thêm một thành viên mới là anh Kenneth Cook.

Anh Cook sinh ra và lớn lên ở vùng trung nam của bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Anh biết chân lý từ một bạn học ngay trước khi tốt nghiệp phổ thông trung học, và báp-têm vào ngày 7-6-1980. Anh bắt đầu phụng sự trọn thời gian với tư cách là tiên phong đều đều vào ngày 1-9-1982. Sau hai năm làm tiên phong, anh được mời vào Bê-tên và bắt đầu phụng sự tại Wallkill, New York, vào ngày 12-10-1984.

Trong 25 năm sau đó, anh Cook làm nhiều việc khác nhau trong cả xưởng in lẫn Văn phòng Bê-tên. Năm 1996, anh kết hôn với chị Jamie, và anh chị cùng phụng sự tại Bê-tên ở Wallkill. Vào tháng 12 năm 2009, anh chị Cook được chuyển đến Trung tâm Giáo dục của Hội Tháp Canh ở Patterson, New York, và anh được chỉ định làm việc trong Ban Trả lời Thư tín. Vào tháng 4 năm 2016, sau thời gian ngắn trở lại Wallkill, anh chị Cook được chuyển đến Brooklyn, New York. Năm tháng sau, họ lại chuyển đến trụ sở trung ương ở Warwick, New York. Vào tháng 1 năm 2017, anh Cook được bổ nhiệm làm người trợ giúp Ủy ban Biên tập của Hội đồng Lãnh đạo.