THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 8 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 1 đến ngày 28-10-2018.

Anh chị có hiểu rõ sự việc không?

Ba nguyên tắc Kinh Thánh nào có thể giúp chúng ta đánh giá thông tin một cách chính xác?

Đừng xét đoán theo bề ngoài

Hãy xem xét ba khía cạnh mà con người thường xét đoán người khác theo những gì mắt thấy và tại sao làm thế là thiếu khôn ngoan.

KINH NGHIỆM

Kiên quyết không để mình nản lòng

Học về những trải nghiệm lý thú của anh Maxim Danyleyko trong suốt 68 năm làm giáo sĩ.

Người rộng rãi là người hạnh phúc

Lòng rộng rãi liên quan thế nào đến hạnh phúc?

Cùng làm việc với Đức Giê-hô-va mỗi ngày

Chúng ta có thể cùng làm việc với Đức Giê-hô-va qua năm cách nào?

Kiên nhẫn—Sự chịu đựng có mục đích

Hãy tìm hiểu kiên nhẫn là gì, cách để vun trồng tính kiên nhẫn và những lợi ích nhận được khi làm thế.

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Hạt giống Nước Trời được gieo ở Bồ Đào Nha

Những người rao giảng thời ban đầu ở Bồ Đào Nha vượt qua các khó khăn nào?