THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 8 năm 2017

Số này có các bài học cho ngày 25 tháng 9 đến 22-10-2017.

Anh chị có sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi không?

Các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va trong quá khứ thắc mắc họ phải chịu đựng thử thách đến bao giờ, nhưng ngài không khiển trách họ vì điều đó.

‘Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết’

Anh chị có thắc mắc tại sao Đức Giê-hô-va để cho thử thách bất ngờ ập đến với mình? Nếu có, điều gì giúp anh chị chịu đựng với lòng tin cậy tuyệt đối nơi ngài?

KINH NGHIỆM

Chịu đựng thử thách đem lại ân phước

Tại sao người bị đày đến Siberia hỏi về bò khi họ quan tâm đến chiên? Lời giải đáp tìm được trong kinh nghiệm thú vị của anh chị Pavel và Maria Sivulsky.

Làm sao để lột bỏ và tránh xa nhân cách cũ?

Lột bỏ nhân cách cũ là một chuyện, nhưng tránh xa nó lại là chuyện khác. Làm sao để thực hiện được cả hai điều đó, bất kể chúng ta phạm tội nặng đến đâu?

Làm sao để mặc và giữ nhân cách mới?

Với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, anh chị có thể trở thành loại người mà ngài muốn. Chẳng hạn, hãy xem xét những cách thực tế mà anh chị có thể biểu lộ lòng trắc ẩn, nhân từ, khiêm nhường và mềm mại.

Yêu thương—Một đức tính đáng quý

Kinh Thánh cho thấy rõ rằng tình yêu thương có được là nhờ hoạt động của thần khí thánh Đức Giê-hô-va. Yêu thương là gì? Bằng cách nào anh chị có thể vun trồng? Làm thế nào anh chị thể hiện tình yêu thương mỗi ngày?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Khi nào sẽ lại có hội nghị?”

Điều gì khiến một hội nghị nhỏ được tổ chức vào năm 1932 ở thành phố Mexico trở nên đáng chú ý?

Độc giả thắc mắc

Tại sao lời tường thuật của Ma-thi-ơ và của Lu-ca về Chúa Giê-su khi còn nhỏ và gia phả của ngài có sự khác nhau?