THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 5 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 9 tháng 7 đến 5-8-2018.

KINH NGHIỆM

Khởi đầu nghèo khó nhưng kết cuộc giàu có

Anh Samuel Herd lớn lên trong một môi trường nghèo khó về vật chất, nhưng sau này anh giàu có về thiêng liêng, giàu có hơn cả những gì anh có thể hình dung.

Bình an—Làm sao để tìm được?

Vì đang sống trong thế giới đầy dẫy vấn đề nên chúng ta cần nỗ lực để có bình an. Lời Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta.

Đức Giê-hô-va yêu thương những ai “bền lòng sinh hoa kết quả”

Chúng ta có thể bị nản lòng khi rao giảng trong khu vực ít người hưởng ứng. Dù vậy, tất cả chúng ta đều có thể sinh hoa kết quả.

Những lý do “tiếp tục kết nhiều quả”

Ghi nhớ những lý do chúng ta rao giảng là điều quan trọng.

Hãy biết kẻ thù

Chúng ta không phải là không biết sự ảnh hưởng hay mưu kế của Sa-tan.

Hỡi các bạn trẻ, hãy đứng vững trước Ác Quỷ

Tất cả chúng ta đều đang tham gia cuộc chiến thiêng liêng. Người trẻ dường như dễ bị tấn công, nhưng họ sẵn sàng cho cuộc chiến.

Mùa gặt bội thu!

Một khu vực ở Ukraine có một phần tư số dân là Nhân Chứng Giê-hô-va!