THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 2 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 2 đến 29-4-2018.

Noi theo đức tin và sự vâng lời của Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp

Những người trung thành này đã trải qua các vấn đề như chúng ta ngày nay. Điều gì giúp họ giữ lòng trọn thành?

Anh chị có biết Đức Giê-hô-va như Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp không?

Những người đàn ông này biết Đấng Toàn Năng qua cách nào? Sự hiểu biết ấy mang lại lợi ích cho họ ra sao? Làm thế nào để vun đắp đức tin như họ?

KINH NGHIỆM

Với Đức Giê-hô-va thì mọi sự đều có thể

Chỉ vài lời tình cờ nghe được trên xe buýt đã thay đổi cuộc đời của một cặp vợ chồng ở Kyrgyzstan.

Thế nào là người thiêng liêng tính?

Kinh Thánh miêu tả đặc điểm của “người sống theo thần khí”, tức người thiêng liêng tính, và sự khác biệt giữa họ với “người sống theo xác thịt”.

Hãy tấn tới về thiêng liêng!

Có sự hiểu biết về Kinh Thánh thì chưa đủ để trở thành người thiêng liêng tính. Vậy còn cần điều gì khác?

Vui mừng—Một đức tính đến từ Đức Chúa Trời

Nếu thấy các thử thách thường ngày đang cướp đi niềm vui của anh chị, anh chị có thể làm gì để lấy lại niềm vui?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Diễn văn công cộng giúp loan truyền tin mừng ở Ai-len

Điều gì khiến anh Russell tin chắc rằng cánh đồng nơi đây “đã chín và đang chờ gặt hái”?