THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 1 năm 2017

Số này có các bài học cho ngày 27-2 đến 2-4-2017.

Họ tình nguyện đến

Nhiều chị phụng sự ở nước ngoài mới đầu đã ngần ngại chuyển đến một nước khác. Bằng cách nào họ có được sự can đảm cần thiết? Họ đã học được gì từ việc phụng sự ở nước ngoài?

‘Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành’

Đức Giê-hô-va sẵn lòng làm cho chúng ta những điều chúng ta không tự mình thực hiện được. Nhưng ngài mong đợi chúng ta làm những điều mình có thể làm. Câu Kinh Thánh của năm 2017 giúp chúng ta ra sao để có sự thăng bằng trong việc này?

Hãy quý trọng món quà tự do ý chí

Tự do ý chí là gì và Kinh Thánh dạy gì về điều này? Làm thế nào anh chị có thể cho thấy mình tôn trọng sự tự do ý chí của người khác?

Tại sao sự khiêm tốn vẫn là điều quan trọng?

Khiêm tốn là gì, và liên hệ thế nào với sự khiêm nhường?

Anh chị có thể giữ khiêm tốn khi đứng trước thử thách

Làm thế nào chúng ta có thể giữ khiêm tốn khi hoàn cảnh của mình thay đổi, khi bị chỉ trích hoặc được khen ngợi, và khi cảm thấy bất an về tương lai?

“Hãy truyền lại cho những người trung thành”

Làm thế nào những người lớn tuổi có thể giúp những người trẻ đảm nhận thêm trách nhiệm? Qua cách nào những người trẻ cho thấy rằng họ quý trọng những anh đã dẫn đầu trong nhiều năm?

Bạn có biết?

Vào thời Kinh Thánh, lửa được mang theo từ nơi này sang nơi khác như thế nào?