Skip to content

Skip to table of contents

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài

“Người đến gần [Đức Chúa Trời] phải tin rằng ngài hiện hữu và là đấng ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài”.—HÊ 11:6.

BÀI HÁT: 85, 134

1, 2. (a) Tình yêu thương và đức tin liên hệ với nhau như thế nào? (b) Chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào?

Chúng ta yêu thương Đức Giê-hô-va “vì [ngài] yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19). Đức Giê-hô-va thể hiện tình yêu thương trìu mến qua một cách là ngài chủ động ban phước cho các tôi tớ trung thành. Càng yêu thương Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta không chỉ tin là ngài hiện hữu, mà còn tin rằng ngài luôn ban thưởng cho những người được ngài yêu mến.—Đọc Hê-bơ-rơ 11:6.

2 Đức Giê-hô-va là đấng ban thưởng. Đó là đặc tính quan trọng của ngài và là một phần không thể thiếu trong các việc làm của ngài. Chúng ta sẽ không có đức tin trọn vẹn nếu không tin chắc rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài, vì “đức tin là sự tin chắc những điều mình hy vọng sẽ thành sự thật” (Hê 11:1). Đúng vậy, đức tin bao gồm sự tin chắc về những ân phước mà Đức Chúa Trời hứa ban. Nhưng niềm hy vọng về một phần thưởng mang lại lợi ích như thế nào cho chúng ta? Đức Giê-hô-va đã ban thưởng ra sao cho các tôi tớ của ngài trong quá khứ cũng như hiện tại? Hãy cùng xem xét.

 ĐỨC GIÊ-HÔ-VA HỨA BAN PHƯỚC CHO TÔI TỚ NGÀI

3. Lời hứa nào được ghi nơi Ma-la-chi 3:10?

3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời xem việc ban thưởng cho những tôi tớ trung thành là trách nhiệm của ngài. Thế nên, ngài muốn chúng ta nỗ lực để nhận được ân phước từ ngài. Kinh Thánh nói: “Khá... thử ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, xem ta có mở các cửa-sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Mal 3:10). Chúng ta cho thấy lòng biết ơn sâu sắc khi tiếp nhận lời mời của Đức Giê-hô-va.

4. Tại sao chúng ta có thể tin chắc lời đảm bảo của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 6:33?

4 Chúa Giê-su đảm bảo với các môn đồ rằng nếu họ đặt Nước Trời lên hàng đầu, Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ họ. (Đọc Ma-thi-ơ 6:33). Tính chắc chắn của lời hứa này dựa trên sự thật: Từ xưa đến nay, Đức Giê-hô-va luôn đáng tin cậy. Chúa Giê-su biết Đức Chúa Trời luôn thực hiện những lời ngài hứa (Ê-sai 55:11). Vậy chúng ta có thể tin chắc rằng nếu mình thể hiện đức tin chân thật nơi Đức Giê-hô-va, ngài sẽ thực hiện lời hứa: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, và chẳng bao giờ bỏ ngươi” (Hê 13:5). Chúng ta có thể liên kết lời được soi dẫn này với điều Chúa Giê-su nói về việc tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời trước hết.

Chúa Giê-su cho biết rằng các môn đồ sẽ được ban thưởng vì những điều mà họ hy sinh (Xem đoạn 5)

5. Tại sao lời Chúa Giê-su đáp lại Phi-e-rơ củng cố đức tin của chúng ta?

5 Có lần sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su: “Chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo thầy, chúng tôi sẽ được gì?” (Mat 19:27). Chúa Giê-su không quở trách Phi-e-rơ vì hỏi thế nhưng nói với các môn đồ rằng họ sẽ được ban thưởng vì những điều mà họ hy sinh. Các sứ đồ trung thành và những người khác sẽ  cùng cai trị với ngài ở trên trời. Nhưng cũng có những phần thưởng ngay bây giờ. Chúa Giê-su nói: “Ai đã bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hoặc đất đai vì danh tôi thì sẽ được lại gấp bội lần và được hưởng sự sống vĩnh cửu” (Mat 19:29). Môn đồ của ngài sẽ nhận được các ân phước vượt xa những gì mà họ hy sinh. Chẳng phải cha mẹ, anh chị em và con cái thiêng liêng quý giá hơn bất cứ điều gì chúng ta từ bỏ hoặc hy sinh vì Nước Trời sao?

“MỘT CÁI NEO CHO SỰ SỐNG”

6. Tại sao Đức Giê-hô-va hứa ban một phần thưởng cho những người thờ phượng ngài?

6 Bằng cách hứa ban một phần thưởng cho những người thờ phượng ngài, Đức Giê-hô-va nâng đỡ họ qua các thử thách về lòng trung kiên. Ngoài việc được vui hưởng ân phước dồi dào về thiêng liêng trong hiện tại, các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va còn hào hứng trông mong những ân phước tuyệt vời hơn trong tương lai (1 Ti 4:8). Đúng thế, niềm tin chắc rằng Đức Giê-hô-va “là đấng ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài” sẽ giúp chúng ta đứng vững trong đức tin.—Hê 11:6.

7. Niềm hy vọng giống với một cái neo theo nghĩa nào?

7 Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su nói: “Hãy hân hoan và nhảy lên vui mừng, vì anh em có phần thưởng rất lớn ở trên trời; các nhà tiên tri thời xưa cũng từng bị ngược đãi như vậy” (Mat 5:12). Ngoài những người được nhận phần thưởng ở trên trời, những ai có triển vọng sống vĩnh cửu trong địa đàng cũng có lý do để “hân hoan và nhảy lên vui mừng” (Thi 37:11; Lu 18:30). Dù hy vọng của chúng ta là được lên trời hay sống trên đất, hy vọng ấy có thể là “một cái neo cho sự sống chúng ta, chắc chắn và vững vàng” (Hê 6:17-20). Như một cái neo giữ cho con tàu đứng vững trong cơn bão, niềm hy vọng chắc chắn về một phần thưởng có thể giúp chúng ta duy trì sự cân bằng về cảm xúc, tinh thần và thiêng liêng. Hy vọng ấy có thể thêm sức giúp chúng ta chịu đựng gian khổ.

8. Niềm hy vọng có sức mạnh làm giảm sự lo lắng như thế nào?

8 Niềm hy vọng dựa trên Kinh Thánh có sức mạnh làm giảm sự lo lắng của chúng ta trong hiện tại. Những lời hứa của Đức Chúa Trời giống như một loại dầu giúp xoa dịu tấm lòng lo âu. Thật an ủi biết bao khi ‘trao gánh-nặng cho Đức Giê-hô-va’ và biết rằng ‘ngài sẽ nâng-đỡ chúng ta’! (Thi 55:22). Chúng ta có lý do để hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có thể “làm nhiều hơn gấp bội những gì chúng ta cầu xin hay nghĩ ra” (Ê-phê 3:20). Hãy thử nghĩ: Không chỉ là nhiều hay rất nhiều, mà là “nhiều hơn gấp bội”!

9. Chúng ta có thể làm gì để chắc chắn nhận được sự ban phước của Đức Giê-hô-va?

9 Để nhận được phần thưởng, chúng ta cần có đức tin trọn vẹn nơi Đức Giê-hô-va và vâng theo các chỉ dẫn của ngài. Môi-se nói với nước Y-sơ-ra-ên: “Đức Giê-hô-va sẽ quả-hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản-nghiệp, miễn ngươi chăm-chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn-thận làm theo các điều-răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi, y như Ngài đã phán” (Phục 15:4-6). Anh chị có hoàn toàn tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước nếu anh chị tiếp tục trung thành phụng sự ngài không? Chắc chắn anh chị có lý do để tin như thế.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ BAN THƯỞNG CHO HỌ

10, 11. Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho Giô-sép ra sao?

10 Kinh Thánh được ghi lại vì lợi ích của chúng ta. Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời tường thuật cho thấy Đức Giê-hô-va đã thật sự ban thưởng cho những tôi tớ trung thành (Rô 15:4). Giô-sép là một ví dụ nổi  bật. Âm mưu của các anh trai và sau này là hành động dối trá của vợ chủ đã dẫn đến việc Giô-sép bị bỏ tù tại Ai Cập. Nhưng chàng có bị chia cách với Đức Chúa Trời của mình không? Hoàn toàn không! Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va phù-hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân-từ cùng chàng... Đức Giê-hô-va phù-hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh-vượng” (Sáng 39:21-23). Trong những giai đoạn đầy thử thách, Giô-sép đã kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời của mình.

11 Nhiều năm sau đó, Pha-ra-ôn đã thả Giô-sép ra khỏi tù và lập người nô lệ khiêm nhường này làm quan cai trị đứng hàng thứ hai sau vua trong nước Ai Cập (Sáng 41:1, 37-43). Khi vợ sinh cho ông hai người con trai, “Giô-sép đặt tên đứa đầu-lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực-nhọc, và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng-vượng trong xứ mà ta bị khốn-khổ” (Sáng 41:51, 52). Nhờ giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, Giô-sép đã nhận được những ân phước dẫn đến việc bảo tồn mạng sống của cả người Y-sơ-ra-ên lẫn người Ai Cập. Điểm chính là: Giô-sép nhận ra chính Đức Giê-hô-va đã ban thưởng và ban phước cho ông.—Sáng 45:5-9.

12. Điều gì đã giúp Chúa Giê-su giữ lòng trung thành khi gặp thử thách?

12 Tương tự, Chúa Giê-su luôn vâng lời Đức Chúa Trời dù phải trải qua nhiều thử thách về đức tin, và ngài đã được ban thưởng. Điều gì giúp ngài đương đầu? Kinh Thánh giải thích: “Vì niềm vui đặt trước mặt mà ngài chịu đựng cây khổ hình, không màng sự sỉ nhục” (Hê 12:2). Chắc chắn Chúa Giê-su vui mừng vì có thể làm thánh danh Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ngài nhận được phần thưởng là sự chấp nhận của Cha cũng như nhiều đặc ân tuyệt vời. Kinh Thánh tường thuật rằng ngài “đã ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời”. Câu khác nói: “Đức Chúa Trời đã nâng ngài lên địa vị cao hơn và nhân từ ban cho ngài danh trên hết mọi danh”.—Phi-líp 2:9.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA KHÔNG QUÊN NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA LÀM

13, 14. Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về những điều chúng ta làm cho ngài?

13 Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va quý trọng từng nỗ lực của chúng ta trong việc phụng sự ngài. Ngài hiểu những điều khiến chúng ta thiếu tự tin hoặc nghi ngờ bản thân. Ngài tỏ lòng trắc ẩn khi những mối lo lắng về tài chính đè nặng chúng ta, hoặc khi sức khỏe hay vấn đề cảm xúc hạn chế việc chúng ta phụng sự ngài. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn tin chắc rằng Đức Giê-hô-va quý trọng những điều mà các tôi tớ của ngài làm để giữ lòng trung thành.—Đọc Hê-bơ-rơ 6:10, 11.

14 Cũng hãy nhớ rằng chúng ta có thể đến với “Đấng nghe lời cầu-nguyện” và tin chắc là ngài sẽ quan tâm đến những điều khiến chúng ta lo lắng (Thi 65:2). “Cha đầy lòng thương xót và là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” sẽ rộng rãi ban sự hỗ trợ cần thiết về tinh thần và thiêng liêng cho chúng ta, có thể là qua các anh em đồng đạo (2 Cô 1:3). Đức Giê-hô-va cảm động khi chúng ta tỏ lòng trắc ẩn với người khác. Kinh Thánh nói: “Ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người” (Châm 19:17; Mat 6:3, 4). Thế nên, khi chúng ta giúp đỡ một cách bất vị kỷ cho những người đang gặp khó khăn, Đức Giê-hô-va xem điều đó như thể một món nợ mà ngài sẽ trả. Ngài hứa ban thưởng cho hành động nhân từ ấy.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI

15. Anh chị trông mong những phần thưởng nào? (Xem hình nơi đầu bài).

15 Những tín đồ được xức dầu bằng thần khí có triển vọng nhận “vương miện của sự công chính... là điều mà Chúa, đấng phán xét công chính, sẽ ban thưởng... trong ngày  đó”, và triển vọng này nâng đỡ họ (2 Ti 4:7, 8). Tuy nhiên, anh chị sẽ không thiệt thòi nếu được Đức Chúa Trời ban cho một triển vọng khác. Hàng triệu “chiên khác” của Chúa Giê-su háo hức trông mong phần thưởng tương lai là đời sống vĩnh cửu trong địa đàng, nơi họ sẽ “được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.—Giăng 10:16; Thi 37:11.

16. Chúng ta tìm được lời an ủi nào nơi 1 Giăng 3:19, 20?

16 Đôi lúc, chúng ta có thể cảm thấy mình không làm được gì nhiều hoặc băn khoăn liệu Đức Giê-hô-va có hài lòng với những nỗ lực của mình không. Thậm chí, chúng ta có thể nghĩ rằng mình không xứng đáng để nhận bất cứ phần thưởng nào. Nhưng đừng bao giờ quên là “Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta và biết tất cả”. (Đọc 1 Giăng 3:19, 20). Ngài ban thưởng cho mỗi hành động phụng sự của chúng ta khi những hành động ấy xuất phát từ đức tin và tình yêu thương, dù chúng ta có thể cảm thấy những điều mình dâng cho ngài không đáng là bao.—Mác 12:41-44.

17. Hãy cho biết một số phần thưởng mà chúng ta đang có ngay bây giờ.

17 Ngay cả trong những ngày sau cùng đen tối của thế gian gian ác của Sa-tan, Đức Giê-hô-va vẫn đang ban phước cho dân ngài. Ngài đảm bảo rằng những người thờ phượng thật sẽ có tình trạng thiêng liêng tốt, với sự dư dật chưa từng có về thiêng liêng (Ê-sai 54:13). Như Chúa Giê-su đã hứa, Đức Giê-hô-va ban thưởng cho chúng ta ngay bây giờ qua việc cho chúng ta thuộc về một gia đình yêu thương gồm các anh chị em thiêng liêng trên toàn thế giới (Mác 10:29, 30). Hơn nữa, những ai sốt sắng tìm kiếm Đức Chúa Trời nhận được phần thưởng không gì sánh bằng là sự bình an trong tâm trí, sự thỏa lòng và hạnh phúc.—Phi-líp 4:4-7.

18, 19. Các tôi tớ của Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về những phần thưởng mà họ nhận được?

18 Tôi tớ của Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới có thể chứng nhận những phần thưởng tuyệt vời mà họ được ngài ban. Chẳng hạn, chị Bianca ở Đức nói: “Tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài ở bên cạnh tôi mỗi ngày và giúp tôi đương đầu với những mối lo lắng. Thế giới bên ngoài thật hỗn độn và lạnh lẽo. Nhưng khi làm việc cùng Đức Giê-hô-va, tôi thấy an toàn trong vòng tay của ngài. Bất cứ khi nào tôi hy sinh vì ngài, ngài ban phước lại cho tôi gấp trăm lần”.

19 Tại Canada, một chị 70 tuổi tên Paula bị hạn chế rất nhiều vì mắc chứng nứt đốt sống. Chị nói: “Hạn chế về việc đi lại không có nghĩa là hạn chế về thánh chức. Tôi tận dụng những hình thức rao giảng khác nhau như rao giảng qua điện thoại hoặc làm chứng bán chính thức. Để tự khích lệ mình, tôi giữ một quyển sổ có những câu Kinh Thánh và lời bình luận từ các ấn phẩm của chúng ta để thỉnh thoảng xem lại. Tôi gọi nó là ‘Quyển sổ sinh tồn’. Sự nản lòng chỉ là tạm thời nếu chúng ta tập trung vào những lời hứa của Đức Giê-hô-va. Ngài luôn bên cạnh giúp đỡ dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào”. Có lẽ hoàn cảnh của anh chị khác với chị Bianca hoặc chị Paula. Nhưng anh chị có thể nghĩ về những cách mà Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho mình và những người xung quanh. Thật tốt biết bao khi suy ngẫm về cách Đức Giê-hô-va đang ban thưởng cho anh chị trong hiện tại, và cách ngài sẽ ban thưởng trong tương lai!

20. Chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va hết mình?

20 Đừng bao giờ quên rằng những lời cầu nguyện chân thành của anh chị “sẽ được ban thưởng dồi dào”. Anh chị có thể chắc chắn là “sau khi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì [sẽ] nhận được điều ngài hứa” (Hê 10:35, 36). Do đó, hãy tiếp tục củng cố đức tin và làm việc hết mình như làm cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thể làm thế vì biết rằng chính Đức Giê-hô-va sẽ ban thưởng dồi dào cho chúng ta.—Đọc Cô-lô-se 3:23, 24.