Skip to content

Skip to table of contents

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

BẠN NGHĨ SAO?

Ai có thể tặng cho chúng ta món quà ý nghĩa nhất?

“Mọi món quà tốt lành và hoàn hảo đều từ trên mà xuống, từ Cha của các vì sáng trên trời”.Gia-cơ 1:17.

Số Tháp Canh này cho biết về món quà ý nghĩa nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.