Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

THÁP CANH Số 3 Năm 2021 | Một tương lai bền vững​—Làm sao để tìm được?

Làm sao để tìm được một tương lai bền vững? Các bài trong tạp chí này sẽ giúp bạn xem xét những lựa chọn. Các bài ấy cũng sẽ giúp bạn tìm được nguồn duy nhất có thể đảm bảo cho bạn một tương lai bền vững.

 

Một tương lai bền vững—Mong ước của mọi người

Khi những biến cố xảy đến thình lình và bất ngờ khiến xã hội đảo lộn, bạn có thể tìm sự hướng dẫn đáng tin cậy nơi đâu?

Điều gì thật sự quyết định tương lai của bạn?

Nhiều người thực hành chiêm tinh, phong thủy hoặc thờ cúng tổ tiên cũng như những người tin nơi sự đầu thai nghĩ rằng một điều vô hình nào đó đang chi phối tương lai của họ.

Học vấn và tiền bạc có đảm bảo một tương lai bền vững?

Nhiều người thấy rằng học vấn và sự giàu sang dẫn đến kết cuộc không như mong muốn.

Việc ăn hiền ở lành có mang lại một tương lai bền vững?

Việc ăn hiền ở lành là điều quan trọng, nhưng không đủ để giúp một người có một tương lai bền vững.

Tìm nơi đâu sự hướng dẫn đáng tin cậy để có một tương lai bền vững?

Khi quyết định điều gì đó, chúng ta thường hỏi ý kiến của người lớn tuổi và khôn ngoan hơn mình. Chúng ta cũng có thể làm thế để tìm sự hướng dẫn đáng tin cậy cho tương lai.

Bạn có thể chọn tương lai cho mình!

Chúng ta có những lựa chọn nào?

Bí quyết để có tương lai bền vững

Theo bạn, đâu là bí quyết để có tương lai bền vững?