Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đời người không chỉ có thế!

Đời người không chỉ có thế!

Đấng Tạo Hóa không có ý định cho con người có cuộc sống như hiện nay. Ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va là trái đất có đầy những người vâng phục quyền của ngài, sống theo sự hướng dẫn của ngài và yêu thương nhau theo gương ngài. Họ sống chan hòa, sinh con đẻ cái, tìm tòi học hỏi và chung sức làm cho cả trái đất thành địa đàng.

ĐẤNG TẠO HÓA HỨA ĐEM LẠI CUỘC SỐNG NHƯ Ý ĐỊNH BAN ĐẦU

  • “Ngài dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất”.Thi thiên 46:9.

  • “Đã đến thời điểm ấn định để... hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất”.​Khải huyền 11:18.

  • “Không cư dân nào sẽ nói: ‘Tôi đau ốm’”.Ê-sai 33:24.

  • “Những người ta chọn sẽ hưởng trọn vẹn công việc tay mình”.​Ê-sai 65:22.

Làm thế nào để những lời hứa trên thành hiện thực? Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những lời hứa ấy qua một chính phủ hoàn hảo cai trị từ trời, có Vua là Chúa Giê-su. Kinh Thánh gọi đó là vương quốc của Đức Chúa Trời, hay Nước Trời (Đa-ni-ên 2:44). Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi... Ngài sẽ làm Vua cai trị”.—Lu-ca 1:32, 33.

Khi xuống thế, Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều việc kỳ diệu để cho thấy khi làm Vua, ngài sẽ mang lại cho nhân loại cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

CHÚA GIÊ-SU ĐÃ CHỨNG TỎ NGÀI SẼ ĐEM LẠI CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP

  • Ngài chữa lành mọi thứ bệnh tật, chứng tỏ ngài sẽ loại trừ tất cả bệnh tật cho nhân loại.Ma-thi-ơ 9:35.

  • Ngài làm yên cơn bão, chứng tỏ ngài sẽ kiểm soát các lực thiên nhiên để bảo vệ con người.Mác 4:36-39.

  • Ngài ban thức ăn cho hàng ngàn người, chứng tỏ ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ cho nhân loại.Mác 6:41-44.

  • Ngài biến nước thành rượu tại một tiệc cưới, chứng tỏ ngài sẽ đem lại đời sống vui vẻ cho mọi người.​Giăng 2:7-11.

Bạn cần làm gì để hưởng được cuộc sống tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho những ai yêu mến ngài? Bạn cần tìm con đường mà Kinh Thánh miêu tả là ‘đường dẫn đến sự sống và chỉ ít người tìm được’.—Ma-thi-ơ 7:14.

TÌM CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN

Con đường nào dẫn đến sự sống? Đức Chúa Trời phán: “Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con, đấng dạy dỗ con hầu con được ích, đấng hướng dẫn con trên đường phải đi” (Ê-sai 48:17). Đi theo con đường được Đức Giê-hô-va hướng dẫn là lối sống tốt nhất.

Chúa Giê-su nói: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống” (Giăng 14:6). Qua việc tin nơi lời dạy và noi theo gương mẫu của Chúa Giê-su, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và nhận được nhiều lợi ích.

Làm sao tìm được con đường dẫn đến sự sống? Có nhiều con đường hay tôn giáo khác nhau, nhưng Chúa Giê-su cho biết: “Không phải người nào nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha tôi ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Chúa Giê-su cũng nói: “Nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ” (Ma-thi-ơ 7:16). Kinh Thánh có thể giúp chúng ta nhận ra đâu là tôn giáo chân chính.—Giăng 17:17.

Làm sao để bước đi trên con đường dẫn đến sự sống? Chúng ta cần tìm hiểu về Đấng Tạo Hóa: Ngài là ai? Danh ngài là gì? Ngài là đấng như thế nào? Ngài đang làm gì cho chúng ta? Ngài muốn chúng ta làm gì? *

Con người chúng ta không được tạo ra chỉ để làm việc, ăn uống, vui vẻ và sinh con đẻ cái. Chúng ta còn có thể biết về Đấng Tạo Hóa và trở thành bạn ngài. Chúng ta có thể yêu thương ngài và cho thấy điều đó qua việc làm theo ý muốn ngài. Chúa Giê-su từng nói: “Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời thật và duy nhất”.—Giăng 17:3.

QUA KINH THÁNH, CHÚNG TA ĐƯỢC ĐẤNG TẠO HÓA DẠY DỖ ‘HẦU ĐƯỢC ÍCH’.—Ê-SAI 48:17

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH

Hành trình trở thành bạn Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng dễ vì có lẽ bạn cần thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng hành trình ấy rất thú vị. Hành trình nào cũng có bước khởi đầu. Hãy bắt đầu tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bạn về Đấng Tạo Hóa. Nhân Chứng Giê-hô-va sẵn sàng giúp bạn tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách truy cập www.jw.org.