Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể chuẩn bị ngay bây giờ để sống trong thế giới tốt đẹp hơn sắp đến

Thế giới mới gần đến!

Thế giới mới gần đến!

Đức Chúa Trời tạo ra trái đất để những người công chính sống trên đó mãi mãi (Thi thiên 37:29). Ngài cho cặp vợ chồng đầu tiên là A-đam và Ê-va sống trong vườn Ê-đen xinh đẹp. Ngài giao cho họ cùng con cháu trách nhiệm trồng trọt và chăm sóc trái đất.—Sáng thế 1:28; 2:15.

Thế giới ngày nay khác xa so với địa đàng như ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không thay đổi ý định của ngài. Ngài sẽ thực hiện ý định đó bằng cách nào? Như những bài trước cho thấy, Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt trái đất. Thay vì thế, ngài sẽ cho những người trung thành sống trên đó. Khi Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa, tình trạng trên đất sẽ như thế nào?

Một chính phủ toàn cầu

Không lâu nữa, khi chính phủ trên trời của Đức Chúa Trời cai trị toàn thể nhân loại, trái đất sẽ trở thành nơi mà mọi người có thể sống hạnh phúc, hòa thuận với nhau và làm những công việc thỏa nguyện. Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô làm Vua cai trị trái đất. Khác với nhiều nhà cai trị ngày nay, Chúa Giê-su sẽ luôn làm điều tốt nhất cho thần dân. Sự cai trị của ngài dựa trên tình yêu thương, và ngài sẽ là vị Vua nhân từ, thương xót và công bằng.—Ê-sai 11:4.

Sự hợp nhất quốc tế

Trong thế giới mới, người ta sẽ không còn bị chia rẽ bởi quốc gia hay chủng tộc. Cả nhân loại sẽ là một dân hợp nhất (Khải huyền 7:9, 10). Hết thảy mọi người sống trên đất sẽ yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận. Họ sẽ làm việc với nhau một cách hòa thuận để thực hiện ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là chăm sóc cho ngôi nhà trái đất.—Thi thiên 115:16.

Hòa hợp với thiên nhiên

Khi Nước Đức Chúa Trời cai trị trái đất, Đấng Tạo Hóa sẽ hoàn toàn kiểm soát thời tiết, giữ cho khí hậu luôn ổn định (Thi thiên 24:1, 2). Lúc sống trên đất, Chúa Giê-su cho thấy một ví dụ về quyền năng Đức Chúa Trời ban cho ngài khi ngài làm yên cơn bão dữ dội (Mác 4:39, 41). Dưới sự cai trị của Chúa Giê-su, không ai có lý do để sợ thảm họa thiên nhiên. Nước Đức Chúa Trời cũng sẽ khôi phục sự hòa hợp ban đầu giữa thiên nhiên và con người.—Ô-sê 2:18.

Sức khỏe hoàn hảo và thực phẩm dư dật

Mọi người sẽ có sức khỏe hoàn hảo. Không ai bị đau ốm, già và chết (Ê-sai 35:5, 6). Con người sẽ được hưởng môi trường trong lành và tuyệt đẹp giống như cặp vợ chồng đầu tiên đã có trong vườn Ê-đen. Như trong vườn Ê-đen, trong thế giới mới, đất sẽ sản sinh dư dật hoa lợi và mọi người trên đất sẽ có thực phẩm dồi dào (Sáng thế 2:9). Giống như dân thời xưa của Đức Chúa Trời là Y-sơ-ra-ên, mọi người trong địa đàng sẽ “ăn bánh no nê”.—Lê-vi 26:4, 5.

Hòa bình và an ninh thật

Dưới chính phủ toàn cầu của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người sẽ được hưởng hòa bình và đối xử với nhau một cách tử tế, công bằng. Sẽ không có chiến tranh hoặc lạm quyền, và không ai phải vật lộn để có những nhu cầu cơ bản. Kinh Thánh hứa: “Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình, không ai làm cho sợ hãi”.—Mi-chê 4:3, 4.

Chỗ ở tốt và công việc thỏa nguyện

Mỗi gia đình sẽ có một căn nhà mà không sợ bị mất, và mọi việc chúng ta làm đều mang lại sự thỏa nguyện. Như Kinh Thánh nói, những người sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời “sẽ không phải nhọc nhằn vô ích”.—Ê-sai 65:21-23.

Sự giáo dục tốt nhất

Kinh Thánh hứa: “Trái đất sẽ tràn đầy tri thức về Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:9). Mọi người trong xã hội mới sẽ học từ sự khôn ngoan vô tận của Đấng Tạo Hóa là Đức Giê-hô-va, và học về những điều tuyệt diệu mà ngài tạo ra. Họ sẽ không dùng sự hiểu biết để chế tạo vũ khí hoặc làm hại người đồng loại (Ê-sai 2:4). Thay vì thế, họ sẽ học cách để sống hòa thuận với nhau và cách chăm sóc trái đất.—Thi thiên 37:11.

Đời sống vô tận

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trái đất một cách cẩn thận để chúng ta có thể vui hưởng đời sống trọn vẹn mỗi ngày. Ngài có ý định cho con người sống trên đất mãi mãi (Thi thiên 37:29; Ê-sai 45:18). Để thực hiện ý định ban đầu của ngài, Đức Chúa Trời “sẽ nuốt sự chết đến muôn đời” (Ê-sai 25:8). Kinh Thánh hứa: “Sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4). Đức Chúa Trời sẽ ban cho tất cả mọi người triển vọng sống mãi mãi, cả những người mà ngài đã cứu khi ngài hủy diệt thế giới gian ác này và vô số người chết mà ngài sẽ làm cho sống lại trong thế giới mới sắp đến.—Giăng 5:28, 29; Công vụ 24:15.

Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới đang chuẩn bị để sống dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Dù không hoàn hảo, nhưng họ cố gắng vun trồng những phẩm chất mà Đức Chúa Trời muốn nơi những người sống trong thế giới mới của ngài. Bằng cách nào? Đó là tìm hiểu về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và đấng mà ngài đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô.—Giăng 17:3.

Hãy tìm hiểu thêm về những gì bạn cần làm để sống sót qua tận thế và được sống trong thế giới tốt đẹp hơn sắp đến. Hãy tham gia chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí với một Nhân Chứng Giê-hô-va bằng sách Vui sống mãi mãi!.