Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

THÁP CANH Số 2 Năm 2021 | Một thế giới tốt đẹp hơn gần đến!

Những biến cố hiện đang xảy ra trên thế giới có cho thấy tận thế sắp đến không? Nếu thế, có cách nào để sống sót không? Điều gì sẽ xảy ra sau tận thế? Những bài trong số này sẽ đưa ra lời giải đáp an ủi từ Kinh Thánh.

 

Chúng ta cần một thế giới tốt đẹp hơn!

Tình trạng thế giới hiện tại cho thấy cần một thế giới tốt đẹp hơn.

Sẽ có tận thế không?

Kinh Thánh nói về tận thế nhưng cũng nói rằng trái đất sẽ luôn có người ở.

Khi nào tận thế sẽ đến? Điều Chúa Giê-su nói

Bạn có thấy những biến cố Chúa Giê-su báo trước đang xảy ra không?

Bạn cần làm gì để sống trong một thế giới mới?

Tình bạn với Đức Chúa Trời liên hệ thế nào đến sự sống sót?

Thế giới mới gần đến!

Khi Đức Chúa Trời thực hiện các lời hứa, tình trạng trên đất sẽ như thế nào?

Sắp có tận thế không?

Lời giải đáp của Kinh Thánh sẽ khiến bạn ngạc nhiên.