Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

THÁP CANH Số 1 Năm 2022 | Phá bỏ vòng thù ghét

Thế giới có đầy dẫy sự thù ghét. Người ta thể hiện sự thù ghét dưới nhiều hình thức nhẫn tâm, chẳng hạn như phân biệt đối xử, quấy rối, nhục mạ hoặc hành hung. Liệu sự thù ghét sẽ chấm dứt không? Các bài trong tạp chí này đưa ra một số cách để xóa bỏ sự thù ghét với sự trợ giúp của Kinh Thánh, cũng như cho thấy Đức Chúa Trời hứa sẽ xóa bỏ sự thù ghét vĩnh viễn.

 

Có thể chiến thắng thù ghét!

Vòng thù ghét là gì? Nó diễn ra như thế nào?

Sao vòng thù ghét cứ tiếp diễn?

Kinh Thánh tiết lộ gốc rễ của thù ghét, lý do con người có khuynh hướng thù ghét và tại sao ngày nay thù ghét phát triển.

Cách phá bỏ vòng thù ghét

Những điều Kinh Thánh dạy đã giúp nhiều người trở thành người tốt hơn.

CÁCH PHÁ BỎ VÒNG THÙ GHÉT

1 | Không thiên vị

Hãy loại bỏ cảm xúc tiêu cực về người khác bằng cách noi theo tính không thiên vị của Đức Chúa Trời.

CÁCH PHÁ BỎ VÒNG THÙ GHÉT

2 | Đừng tìm cách trả thù

Hãy gạt bỏ khuynh hướng trả thù bằng cách tin cậy rằng không lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ mọi sự bất công.

CÁCH PHÁ BỎ VÒNG THÙ GHÉT

3 | Loại bỏ thù ghét khỏi tâm trí

Hãy xóa bỏ những tư tưởng gợi lên cảm xúc thù ghét nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Trời.

CÁCH PHÁ BỎ VÒNG THÙ GHÉT

4 | Chiến thắng thù ghét nhờ Đức Chúa Trời

Thần khí thánh của Đức Chúa Trời giúp bạn vun trồng những phẩm chất có thể kháng cự sự thù ghét.

Khi sự thù ghét vĩnh viễn chấm dứt!

Giải pháp triệt để cho sự thù ghét là gì?

Nạn nhân của thù ghét ở khắp nơi

Làm thế nào để phá bỏ vòng thù ghét? Nhiều người trên thế giới đã hoàn toàn thoát khỏi vòng thù ghét.