Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao không phải mọi lời cầu nguyện đều được nhậm?

Tại sao không phải mọi lời cầu nguyện đều được nhậm?

Cha trên trời của chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vui lòng lắng nghe những lời cầu nguyện chân thành. Nhưng có những lý do khiến ngài không nhậm một số lời cầu nguyện. Khi tìm hiểu xem những lý do đó là gì, chúng ta sẽ biết điều cần tránh khi cầu nguyện. Hãy cùng xem Kinh Thánh.

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lặp đi lặp lại”.—Ma-thi-ơ 6:7.

Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta lặp đi lặp lại lời cầu nguyện thuộc lòng hoặc đọc từ một cuốn kinh. Thay vì thế, ngài muốn chúng ta nói từ lòng. Hãy hình dung mình sẽ bực bội thế nào nếu có một người bạn ngày nào cũng nói đi nói lại những lời giống nhau. Bạn tốt thì trò chuyện cởi mở và chân thành. Khi cầu nguyện bằng lời lẽ riêng, chúng ta tâm sự với Cha trên trời.

“Ngay cả khi cầu xin, anh em vẫn không nhận được, vì anh em cầu xin với mục đích sai trái”.—Gia-cơ 4:3.

Đức Chúa Trời sẽ không nhậm lời nếu chúng ta cầu xin những điều mà mình biết là ngài không muốn chúng ta làm hoặc có được. Chẳng hạn, rõ ràng Đức Giê-hô-va lên án sự tham lam và việc mê tín tin vào vận may. Vậy liệu ngài có nhậm lời khi người cờ bạc cầu xin sự may mắn không? (Ê-sai 65:11; Lu-ca 12:15). Thật phi lý nếu mong chờ Đức Giê-hô-va nhậm những lời cầu nguyện như thế! Nếu muốn lời cầu nguyện được nhậm, chúng ta cần đảm bảo lời cầu xin của mình phù hợp với sự dạy dỗ của ngài trong Kinh Thánh.

“[Ai] không chịu lắng tai nghe luật pháp, cả lời cầu nguyện của [người] cũng đáng ghê tởm”.—Châm ngôn 28:9.

Vào thời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện của những người không làm theo các điều luật công chính của ngài (Ê-sai 1:15, 16). Quan điểm của ngài không thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Nếu muốn lời cầu nguyện được nhậm, chúng ta phải cố gắng sống theo luật pháp của ngài. Nhưng nói sao nếu chúng ta từng làm điều sai trái trong quá khứ? Phải chăng Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ lắng nghe chúng ta? Không phải vậy. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ nếu chúng ta thay đổi đời sống và nỗ lực hết sức để làm ngài vui lòng.—Công vụ 3:19.