Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Đức Chúa Trời có nhậm mọi lời cầu nguyện không?

THEO BẠN, ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN CỦA...

  • Mọi người

  • Một số người

  • Không ai cả

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Đức Giê-hô-va ở gần mọi người... có lòng thành-thực cầu-khẩn Ngài”.—Thi-thiên 145:18.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của những người chống nghịch ngài (Ê-sai 1:15). Nhưng họ có thể ‘làm sạch mình’ bằng cách thay đổi lối sống để được hòa thuận với ngài.​—Ê-sai 1:16.

  • Để được Đức Chúa Trời nhậm, lời cầu nguyện phải phù hợp với những đòi hỏi trong Kinh Thánh.—1 Giăng 5:14.

Chúng ta có phải cầu nguyện trong một tư thế đặc biệt không?

MỘT SỐ NGƯỜI TIN họ phải luôn quỳ, cúi đầu hoặc chắp tay lại khi cầu nguyện. Còn bạn nghĩ sao?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Đức Chúa Trời đã nhậm lời của những người cầu nguyện trong tư thế “ngồi”, “đứng”, “sấp mình xuống” hoặc “quỳ” (1 Sử-ký 17:16; 2 Sử-ký 30:27; E-xơ-ra 10:1; Công vụ 9:40). Ngài không đòi hỏi một tư thế đặc biệt khi cầu nguyện.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?