THÁP CANH Số 6 Năm 2016 | Thế giới thần linh—Sự thật là gì?

Hình dung thế giới vô hình qua Kinh Thánh.

BÀI TRANG BÌA

Những thắc mắc về thế giới thần linh

Có thể tìm được những câu trả lời đáng tin cậy.

BÀI TRANG BÌA

Khải tượng về tầng trời vô hình

Kinh Thánh tiết lộ điều gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su và các thiên sứ trung thành?

Bài học từ loài chim trời

Những loài lông vũ không chỉ cho thấy công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời mà còn khuyến khích chúng ta suy nghĩ về những điều quan trọng nhất.

Lefèvre d’Étaples​—Ông muốn dân thường được biết Lời Đức Chúa Trời

Làm thế nào ông có thể đạt được mục tiêu bất chấp sự chống đối?

KINH NGHIỆM

“Ôm lấy” sự thật Kinh Thánh dù không có tay

Một người trẻ đã bị thương tật vì tai nạn, nhưng anh tìm được lý do để tin vào một Đấng Tạo Hóa.

Kinh Thánh nói gì?

Đức Chúa Trời có lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của bạn không?

Các phần đáng chú ý khác

Đức Chúa Trời có tạo ra Kẻ Quỷ Quyệt?

Câu trả lời của Kinh Thánh rất hợp lý và an ủi.