Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA | KINH THÁNH—SỰ TỒN TẠI PHI THƯỜNG

Câu chuyện về sự tồn tại phi thường

Câu chuyện về sự tồn tại phi thường

Kinh Thánh là quyển sách tôn giáo độc nhất vô nhị. Không có quyển sách nào đã hình thành nên niềm tin của quá nhiều người trong một khoảng thời gian dài như thế. Mặt khác, không quyển sách nào đã bị soi mói và bị phê bình nhiều như vậy.

Chẳng hạn, một số học giả không tin rằng những quyển Kinh Thánh hiện nay là những bản sao chép đáng tin cậy từ các bản gốc. Một giáo sư nghiên cứu về tôn giáo nói: “Đơn giản vì chúng ta không thể chắc chắn rằng bản gốc đã được tạo dựng lại cách chính xác. Chúng ta chỉ có những bản sao đầy lỗi. Phần lớn những bản sao đó xuất hiện nhiều thế kỷ sau này và rõ ràng là có hàng ngàn sự khác biệt so với các bản gốc”.

Những người khác thì nghi ngờ tính xác thực của Kinh Thánh do gốc gác tôn giáo của họ. Chẳng hạn như ông Faizal lớn lên trong một gia đình không thuộc Ki-tô giáo. Ông được dạy rằng Kinh Thánh là quyển sách thánh nhưng đã bị thay đổi. Ông nói: “Kết quả là tôi thấy hơi nghi ngờ khi người ta muốn nói chuyện với tôi về Kinh Thánh. Dù sao thì họ cũng không có bản Kinh Thánh gốc. Nó đã bị thay đổi!”.

Vậy, việc Kinh Thánh bị thay đổi hay không có phải là điều quan trọng không? Hãy xem xét những câu hỏi sau: Bạn có thể tin những lời hứa đầy an ủi trong Kinh Thánh không nếu không biết chắc những lời hứa đó có trong bản gốc? (Rô-ma 15:4). Liệu bạn sẽ áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh để đưa ra những quyết định quan trọng về việc làm, gia đình hoặc sự thờ phượng không nếu các bản Kinh Thánh hiện đại chỉ là những bản sao đầy thiếu sót do con người chép lại?

Dù những bản gốc của Kinh Thánh đã biến mất, chúng ta vẫn có thể tra cứu các bản sao thời xưa, trong đó bao gồm hàng ngàn bản Kinh Thánh chép tay. Những bản chép tay đó đã tồn tại như thế nào trước sự mục nát, sự chống đối và âm mưu sửa đổi nội dung? Làm sao sự tồn tại của những bản chép tay đó có thể xây đắp lòng tin của bạn vào tính xác thực của Kinh Thánh hiện nay? Hãy xem lời giải đáp cho những câu hỏi này qua câu chuyện về sự tồn tại phi thường của quyển sách này.