THÁP CANH Số 2 Năm 2016 | Tại sao Chúa Giê-su phải chịu khổ và chết?

Việc một người bị hành hình cách đây khoảng 2.000 năm liên quan đến bạn như thế nào?

BÀI TRANG BÌA

Có thật sự xảy ra không?

Điều gì cho thấy lời tường thuật trong Phúc âm về Chúa Giê-su là sự thật?

BÀI TRANG BÌA

Tại sao Chúa Giê-su phải chịu khổ và chết?

Cái chết của ngài mang lại lợi ích gì cho bạn?

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên thờ phượng tại những nơi linh thiêng?

Phần lớn các tôn giáo chính trên thế giới đều có những nơi linh thiêng. Việc thờ phượng tại những nơi đó có giá trị đặc biệt gì không?

Chú ý đến sự cảnh báo có thể cứu mạng mình!

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh cung cấp dấu hiệu rõ ràng về thảm họa sắp đến. Bạn sẽ hành động theo không?

Chương và câu​—Ai đã đặt vào Kinh Thánh?

Tại sao hệ thống đánh số này lại trở nên phổ biến?

Kinh Thánh nói gì?

Bạn có cần lo sợ hắn không?

Các phần đáng chú ý khác

Chúa Giê-su có chết trên thập tự giá không?

Nhiều người xem thập tự giá là biểu tượng của khối đạo Ki-tô. Có nên dùng nó trong việc thờ phượng?