Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Đức tin

Đức tin

Một số người bảo họ có đạo, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của từ “đức tin”. Vậy đức tin là gì và tại sao lại quan trọng?

Đức tin là gì?

MỘT SỐ NGƯỜI NÓI:

Người có đức tin là người chỉ cần chấp nhận một tôn giáo nào đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ bằng chứng rõ ràng nào. Ví dụ, một người sùng đạo nói: “Tôi tin có Đức Chúa Trời”. Nếu được hỏi: “Tại sao anh tin như vậy?”, người đó sẽ trả lời: “Từ nhỏ đến giờ tôi luôn tin vậy”, hoặc: “Tôi được dạy như thế”. Trong trường hợp này, dường như không có nhiều khác biệt giữa đức tin và sự cả tin.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Đức tin là sự tin chắc những điều mình hy vọng sẽ thành sự thật, là bằng chứng rõ ràng của những điều có thật, dù không nhìn thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:1). Để niềm tin của một người được chắc chắn, người đó cần có những lý do vững chắc. Cụm từ trong tiếng Hy Lạp được dịch là “sự tin chắc” có ý nghĩa nhiều hơn là cảm xúc trong lòng hoặc mơ ước viển vông. Vì thế, đức tin bao gồm sự tin chắc dựa trên bằng chứng.

“Dù Đức Chúa Trời là vô hình, nhưng từ lúc thế gian được dựng nên, khi xem xét những vật ngài tạo ra thì người ta có thể thấy rõ các đặc tính của ngài, tức quyền năng muôn đời và cương vị Chúa Trời”.Rô-ma 1:20.

Tại sao việc có đức tin là điều quan trọng?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Không có đức tin thì chẳng thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần ngài phải tin rằng ngài hiện hữu và là đấng ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài”.Hê-bơ-rơ 11:6.

Như đã đề cập ở trên, nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời chỉ vì họ được dạy như thế. Họ có thể nói: “Từ nhỏ đến giờ tôi luôn tin vậy”. Nhưng Đức Chúa Trời muốn những người thờ phượng ngài phải tin chắc về sự hiện hữu và tình yêu thương của ngài. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nhấn mạnh việc cần phải sốt sắng tìm kiếm ngài để chúng ta có thể thật sự biết được ngài.

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em”.Gia-cơ 4:8.

Bằng cách nào bạn có thể xây đắp đức tin?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Đức tin có được qua điều đã nghe” (Rô-ma 10:17). Vậy, bước đầu tiên để xây đắp đức tin nơi Đức Chúa Trời là “nghe” những gì Kinh Thánh dạy về ngài (2 Ti-mô-thê 3:16). Việc tìm hiểu Kinh Thánh sẽ giúp bạn tìm được lời giải đáp đáng tin cậy cho những câu hỏi quan trọng như: Đức Chúa Trời là ai? Có bằng chứng nào về sự hiện hữu của ngài? Ngài có thật sự quan tâm đến tôi không? Ý định của Đức Chúa Trời cho tương lai là gì?

Bằng chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời bao quanh chúng ta

Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng giúp bạn tìm hiểu Kinh Thánh. Như được ghi trên trang web jw.org: “Nhân Chứng Giê-hô-va yêu thích việc giúp người khác biết về Kinh Thánh, nhưng chúng tôi không bao giờ ép buộc bất kỳ ai trở thành thành viên của tôn giáo chúng tôi. Thay vì thế, chúng tôi trình bày những điều Kinh Thánh nói một cách tôn trọng, và nhận thức rằng mỗi người có quyền lựa chọn những điều mà mình sẽ tin”.

Tóm lại, đức tin của bạn phải dựa trên những bằng chứng mà bạn quan sát khi cân nhắc xem những gì mình đọc trong Kinh Thánh có đúng không. Khi làm thế, bạn đang noi gương những người học Kinh Thánh vào thế kỷ thứ nhất. Họ “sẵn lòng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, hằng ngày cẩn thận tra xét Kinh Thánh để xem những điều mình nghe có đúng không”.—Công vụ 17:11.

“Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Giê-su Ki-tô”.Giăng 17:3.