Skip to content

Skip to table of contents

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Thời điểm kết thúc của thế gian

Thời điểm kết thúc của thế gian

Câu Kinh Thánh nơi 1 Giăng 2:17 nói: “Thế gian cùng những ham muốn của nó đang qua đi”. “Thế gian” là gì? Nó qua đi như thế nào? Khi nào nó sẽ qua đi?

“Thế gian” nào sẽ kết thúc?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Vì thế gian được đề cập ở trên có “những ham muốn” không được Đức Chúa Trời chấp nhận, vậy rõ ràng thế gian ở đây không thể hiểu là trái đất theo nghĩa đen. Thay vì thế, đó là thế gian loài người bất kính với Đức Chúa Trời và tự biến mình thành kẻ thù của ngài (Gia-cơ 4:4). Những người hợp thành thế gian này “sẽ chịu án phạt là bị hủy diệt vĩnh viễn” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9). Trái lại, những người “không thuộc về thế gian” vâng theo lời Chúa Giê-su Ki-tô thì có triển vọng sống vĩnh cửu.—Giăng 15:19.

Thật vậy, câu 1 Giăng 2:17 kết luận: “Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”. Những người có triển vọng sống vĩnh cửu sẽ sống ngay trên trái đất như được nói đến nơi Thi-thiên 37:29: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.

“Đừng yêu thế gian cũng như những gì thuộc về thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương đối với Cha không có trong người ấy”.1 Giăng 2:15.

Thế gian sẽ kết thúc như thế nào?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Thời điểm kết thúc sẽ đến theo hai giai đoạn chính. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tôn giáo sai lầm, được miêu tả như một ả kỹ nữ có tên “Ba-by-lôn Lớn” (Khải huyền 17:1-5; 18:8). Ả vừa tự nhận mình trung thành với Đức Chúa Trời, vừa cấu kết với các nhà chính trị trên thế giới. Dù vậy, các nhà cai trị này sẽ quay sang tấn công ả. “[Họ] sẽ ghét ả kỹ nữ, làm cho y thị xơ xác và lõa lồ, ăn hết thịt [tức sự giàu sang] y thị rồi thiêu hủy trong lửa”.—Khải huyền 17:16.

Kế tiếp, Đức Chúa Trời sẽ nhắm vào các nhà chính trị ấy, tức “các vua trên khắp đất”. Cùng với những người ác nói chung, họ sẽ bị hủy diệt trong “cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”, cũng được gọi là “Ha-ma-ghê-đôn”.—Khải huyền 16:14, 16.

‘Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, hãy tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va’.—Sô-phô-ni 2:3.

 Khi nào thế gian sẽ kết thúc?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Thời điểm kết thúc sẽ đến khi nhân loại trên toàn thế giới được cảnh báo đầy đủ qua một thông điệp về Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ toàn cầu sẽ thay thế sự cai trị của con người (Đa-ni-ên 7:13, 14). Chúa Giê-su Ki-tô nói: “Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sẽ đến thời điểm kết thúc” (Ma-thi-ơ 24:14). Công việc rao truyền này phản ánh lòng thương xót và công lý của Đức Chúa Trời và là một phần trong “dấu hiệu” tổng hợp đánh dấu thời điểm cuối cùng. Dấu hiệu này cũng bao gồm chiến tranh, động đất, đói kém và bệnh tật diễn ra trên toàn cầu.—Ma-thi-ơ 24:3; Lu-ca 21:10, 11.

Ngoài các lời tiên tri về những biến cố toàn cầu, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về các đặc tính của con người trong “những ngày sau cùng”. Kinh Thánh nói rằng thời kỳ này “sẽ là một thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu. Vì người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền,... không vâng lời cha mẹ,... thiếu tự chủ, hung dữ, không yêu chuộng điều nhân đức,... ham mê lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời”. *2 Ti-mô-thê 3:1-5.

Thế gian gian ác hiện tại sắp “qua đi”.—1 Giăng 2:17

Tất cả những đặc điểm này đánh dấu kỷ nguyên bắt đầu vào khoảng Thế Chiến I năm 1914. Hơn nữa, kể từ năm này, Nước Đức Chúa Trời được loan báo khắp trái đất, và Nhân Chứng Giê-hô-va vinh dự được nhận diện là những người làm công việc này. Thật vậy, tạp chí chính của họ mang tên Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va.

“Vậy hãy luôn thức canh, vì anh em không biết ngày và giờ đó”.—Ma-thi-ơ 25:13.

^ đ. 14 Để biết thêm thông tin, xem chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Cũng có trên www.jw.org/vi.