Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Sạch sẽ

Sạch sẽ

Việc vệ sinh cá nhân của chúng ta có quan trọng với Đức Chúa Trời không?

“Chúng ta hãy tẩy mình cho sạch khỏi mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần”.—2 Cô-rinh-tô 7:1.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI

Đấng Tạo Hóa của chúng ta yêu thương cũng như muốn chúng ta được hưởng đời sống khỏe mạnh, lâu dài và hữu ích. Đức Chúa Trời khuyên: “Lòng con khá giữ các mạng-lịnh ta; vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng-sống, và sự bình-an” (Châm-ngôn 3:1, 2). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại được phản ánh trong những điều răn của ngài dành cho dân Y-sơ-ra-ên, điều đó bao gồm những chỉ dẫn rõ ràng về vệ sinh và xử lý chất thải (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:12-14). Khi dân Y-sơ-ra-ên làm theo những tiêu chuẩn hợp lý đó, họ được cải thiện về sức khỏe cũng như được bảo vệ khỏi dịch bệnh từng gây tai hại cho các nước khác, chẳng hạn Ai Cập, nơi không có một bộ luật nào về vệ sinh tiên tiến như vậy.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12, 15.

Tương tự như ngày nay, những người “tẩy mình cho sạch khỏi mọi sự ô uế”, bao gồm việc bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, lạm dụng rượu và dùng ma túy, giảm được nguy cơ mắc bệnh về thể chất lẫn tinh thần cũng như chết sớm. Bên cạnh đó, vì thông thường không sống cô lập nên việc theo sát tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự sạch sẽ cũng cho thấy chúng ta quan tâm đến người khác.—Mác 12:30, 31.

Đức Chúa Trời có quan tâm đến sự thanh sạch về đạo đức và tâm linh của chúng ta không?

“Hãy làm chết các bộ phận của thân thể... như gian dâm, ô uế, ham muốn tình dục, ước muốn tai hại, và tham lam, tức là thờ thần tượng. Vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đến”. Cô-lô-se 3:5, 6.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI

Như đã đề cập ở trên, Kinh Thánh khuyên chúng ta “hãy tẩy mình cho sạch khỏi mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần”. Nhiều người vào thời Chúa Giê-su Ki-tô, trong đó có các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, đã nỗ lực rất nhiều để giữ sạch sẽ về thể chất nhưng bỏ qua những tiêu chuẩn về đạo đức và tâm linh (Mác 7:1-5). Chúa Giê-su nêu lên quan điểm đúng khi ngài nói: “Anh em không biết rằng chẳng có gì từ bên ngoài vào trong một người có thể làm cho người đó ô uế sao? Vì nó... xuống bụng rồi bị thải ra ngoài”. Ngài nói tiếp: “Điều gì ra từ một người mới làm người đó ô uế; vì từ lòng sinh ra những ý nghĩ xấu xa, hành vi gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, hành động gian ác, dối trá, trâng tráo, con mắt đố kỵ... và ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa này... làm ô uế một người”.—Mác 7:18-23.

Theo Chúa Giê-su, những người có quan điểm thái quá về vệ sinh thân thể nhưng không quan tâm đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về đạo đức và tâm linh thì giống như chiếc ly sạch bên ngoài nhưng lại bẩn bên trong.—Ma-thi-ơ 23:25, 26.

Tiêu chuẩn Kinh Thánh có hợp lý không?

“Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là vâng giữ các điều răn ngài; tuy nhiên, điều răn của ngài chẳng hề nặng nề”.—1 Giăng 5:3.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI

Nơi Mi-chê 6:8 cho biết: “Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”. Đó chẳng phải là một đòi hỏi rất hợp lý sao? Hơn nữa, Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta vâng lời ngài vì tình yêu thương. Khi làm thế, chúng ta cảm nghiệm được nhiều niềm vui (Thi-thiên 40:8). Khi phạm lỗi, chúng ta được an ủi nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. “Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính-sợ Ngài, khác nào cha thương-xót con-cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi-đất”, tức là chúng ta phải đối phó với sự yếu đuối và tình trạng không hoàn hảo. —Thi-thiên 103:13, 14.

Tóm lại, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời liên quan đến vệ sinh cá nhân, thanh sạch về đạo đức và tâm linh phản ánh lòng nhân đức và tình yêu thương của ngài dành cho chúng ta. Việc sẵn lòng vâng giữ những tiêu chuẩn ấy cho thấy sự khôn ngoan và tình yêu thương của chúng ta dành cho ngài.