Skip to content

Skip to table of contents

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Những giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời

Những giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có liên lạc với con người qua những giấc mơ không?

Đa-ni-ên [nhà tiên tri của Đức Chúa Trời] đang nằm trên giường, thì thấy chiêm-bao. Người bèn viết chiêm-bao đó ra, và thuật lại đại-lược các sự ấy”.Đa-ni-ên 7:1.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Đức Chúa Trời truyền những thông điệp quan trọng cho con người qua nhiều cách khác nhau. Vào thời Kinh Thánh, thỉnh thoảng ngài dùng những giấc mơ. Nhưng đó không phải là những giấc mơ thường ngày, mập mờ và vô lý. Những giấc mơ đến từ Đức Chúa Trời rất sống động, hợp lý và có thông điệp rõ ràng. Chẳng hạn, trong một giấc mơ, nhà tiên tri Đa-ni-ên nhìn thấy một loạt con thú tượng trưng cho các cường quốc thế giới từ Ba-by-lôn đến thời chúng ta (Đa-ni-ên 7:1-3, 17). Qua một giấc mơ, Đức Chúa Trời bảo Giô-sép người Na-xa-rét, cha nuôi của Chúa Giê-su, đưa vợ và con trốn qua xứ Ai Cập. Nhờ thế, Chúa Giê-su đã thoát chết khỏi tay bạo chúa Hê-rốt. Khi Hê-rốt qua đời, Đức Chúa Trời cũng báo mộng cho Giô-sép biết là Hê-rốt đã chết, đồng thời bảo ông đưa gia đình trở về quê nhà.—Ma-thi-ơ 2:13-15, 19-23.

 Ngày nay, Đức Chúa Trời có liên lạc với con người qua những giấc mơ không?

“Đừng vượt quá lời đã viết”.1 Cô-rinh-tô 4:6.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Các giấc mơ được ghi lại trong Kinh Thánh là một phần của những điều Đức Chúa Trời tiết lộ cho nhân loại qua Lời ngài. Liên quan đến điều này, 2 Ti-mô-thê 3:16, 17 nói: “Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hữu ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, uốn nắn, sửa trị người ta theo tiêu chuẩn công chính, hầu cho tôi tớ Đức Chúa Trời có đủ khả năng, được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành”.

Kinh Thánh “trang bị đầy đủ” cho chúng ta theo nghĩa tiết lộ tất cả những điều chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời, đức tính, tiêu chuẩn đạo đức của ngài và vị trí của chúng ta trong ý định của ngài đối với trái đất. Vì thế, Đức Chúa Trời không còn truyền thông điệp cho con người qua những giấc mơ nữa. Nếu muốn biết về tương lai và ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta cần tránh “vượt quá lời đã viết”, tức những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Hơn nữa, hầu hết nhân loại ngày nay có thể tiếp cận sách này và tìm hiểu về nhiều điều mà Đức Chúa Trời tiết lộ, trong đó có những giấc mơ.

Tại sao bạn có thể tin cậy những giấc mơ và khải tượng trong Kinh Thánh?

“Người ta nói những gì đến từ Đức Chúa Trời khi được thần khí hướng dẫn”.2 Phi-e-rơ 1:21.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Nhiều giấc mơ và khải tượng được ghi lại trong Kinh Thánh mang tính tiên tri, tức báo trước về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Những lời tiên tri này được ghi lại, nhờ thế độc giả có thể kiểm chứng tính chân thực của Kinh Thánh và những người viết sách này. Những lời ấy có ứng nghiệm chính xác không? Hãy xem một ví dụ, đó là khải tượng nơi Đa-ni-ên 8:1-7, được ghi lại vào thời điểm cường quốc Ba-by-lôn sắp sụp đổ.

Bằng lối nói tượng trưng, lời tiên tri này đề cập đến một con chiên đực và một con dê đực, con dê đực này lật đổ con chiên đực, rồi giày đạp nó. Đa-ni-ên không cần đoán ý nghĩa của khải tượng. Một thiên sứ của Đức Chúa Trời cho biết: “Con chiên đực... có hai sừng, đó là các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. Con dê xờm đực, tức là vua nước Gờ-réc” (Đa-ni-ên 8:20, 21). Lịch sử chứng minh rằng Mê-đi Phe-rơ-sơ đã lật đổ cường quốc bấy giờ là Ba-by-lôn. Khoảng 200 năm sau đó, Mê-đi Phe-rơ-sơ bị rơi vào tay A-léc-xan-đơ Đại đế của Hy Lạp. Sự chính xác đến kinh ngạc như thế là đặc điểm của các lời tiên tri trong Kinh Thánh, gồm cả những giấc mơ mang tính tiên tri. Chỉ riêng yếu tố này thôi cũng cho thấy Kinh Thánh khác biệt với tất cả những sách thánh khác và đáng để bạn tin cậy.