Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Sự chết

Sự chết

Người chết ở đâu?

“Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”.Sáng-thế Ký 3:19.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Một số người tưởng tượng là có thế giới bên kia—thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục hoặc U Linh Giới. Số khác tin vào sự đầu thai. Còn những người không tin vào tôn giáo thì cho rằng chết là hết.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Truyền-đạo 9:10 cho biết: “Dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn-ngoan”. Kinh Thánh cũng giải thích điều gì xảy ra khi con người và loài vật chết: “Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất”.—Truyền-đạo 3:20.

 Người chết ở trong tình trạng nào?

“Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”.Thi-thiên 146:4.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Nhiều người được dạy rằng điều gì xảy ra với một người ở thế giới bên kia phụ thuộc vào những gì người ấy làm khi còn sống trên trần gian. Nếu làm lành, người ấy sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng; còn nếu làm ác thì sẽ bị hành hạ đời đời. Người ta cũng cho rằng sau khi chết, con người phải được thanh tẩy tội lỗi mới có thể lên thiên đàng. Những ai không được thanh tẩy sẽ vĩnh viễn không có cơ hội ấy.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Người chết không cảm thấy hạnh phúc hay đau đớn. Thay vì thế, họ ở trong tình trạng vô thức, không thể cảm nhận bất cứ điều gì và cũng không thể phù hộ hay làm hại người sống. Truyền-đạo 9:5, 6 nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu-mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời”.

Có hy vọng nào cho người chết không?

“Nếu một người chết đi, người ấy sẽ sống lại được chăng? Suốt những ngày con chịu gian lao vất vả, con vẫn chờ đợi cho đến khi con được giải thoát”.Gióp 14:14, Đặng Ngọc Báu.

ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI:

Theo một niềm tin phổ biến, nếu một người bị kết án phải vào hỏa ngục thì hoàn toàn không còn hy vọng. Người ấy sẽ bị hành hạ đời đời trong đó. Còn những người ở trong luyện ngục thì chỉ có thể lên thiên đàng sau khi được lửa thanh tẩy tội lỗi.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Sau khi yên nghỉ trong sự chết, người chết sẽ được Con Đức Chúa Trời làm cho sống lại trên đất. Kinh Thánh nói: “Đừng ngạc nhiên về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ mả nghe tiếng ngài và ra khỏi” (Giăng 5:26, 28, 29). Lối sống của một người sau khi sống lại sẽ là yếu tố quyết định việc người đó có được sống vĩnh cửu hay không. *

^ đ. 14 Để biết thêm thông tin về sự sống lại, xin xem chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.