Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Sự kỳ thị chủng tộc

Sự kỳ thị chủng tộc

Các chủng tộc loài người bắt nguồn từ đâu?

“A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người”.Sáng-thế Ký 3:20.

ĐIỀU CHUYÊN GIA NÓI:

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho biết: “Tất cả nhân loại thuộc một loài duy nhất và xuất phát từ một nguồn gốc chung”.—Tuyên bố về chủng tộc và thành kiến chủng tộc, 1978.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Đức Chúa Trời đã tạo ra hai người đầu tiên là A-đam và Ê-va, rồi phán với họ: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng” (Sáng-thế Ký 1:28). Vì vậy, A-đam và Ê-va trở thành tổ tiên của cả nhân loại. Sau này, khi trận nước lụt hủy diệt hầu hết những người sống trên đất, chỉ còn bốn cặp sống sót là vợ chồng Nô-ê cùng vợ chồng của ba con trai họ. Kinh Thánh dạy rằng tất cả chúng ta ra từ các con trai của Nô-ê.—Sáng-thế Ký 9:18, 19.

 Có chủng tộc nào hơn chủng tộc nào không?

“Từ một người, [Đức Chúa Trời] làm nên muôn dân để họ sống trên khắp mặt đất”.Công vụ 17:26.

ĐIỀU MỘT SỐ NGƯỜI NÓI:

Trong thế kỷ 20, một số nhóm người theo hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc. Ví dụ, Quốc Xã cho rằng dựa trên cơ sở sinh học, chủng tộc của họ hơn các chủng tộc khác. Ngược lại, tài liệu của UNESCO được trích ở trên công nhận “sự thống nhất mang tính bản chất của loài người và đưa đến kết quả là sự bình đẳng cơ bản của tất cả mọi người và tất cả các dân tộc”.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Công vụ 10:34, 35 cho biết: “Đức Chúa Trời không hề thiên vị, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận”. Vì lý do này, không ai có quyền xem chủng tộc này hơn chủng tộc khác.

Chúa Giê-su lập tiêu chuẩn cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô khi ngài phán với các môn đồ: “Tất cả đều là anh em” (Ma-thi-ơ 23:8). Ngài cầu nguyện cho các môn đồ trở nên “hợp nhất với nhau một cách hoàn hảo”, không phân biệt hay chia rẽ.—Giăng 17:20-23; 1 Cô-rinh-tô 1:10.

Sự kỳ thị chủng tộc có bao giờ chấm dứt không?

“Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững... Mọi nước sẽ đổ về đó”.Ê-sai 2:2.

ĐIỀU MỘT SỐ NGƯỜI NGHĨ:

Tình trạng căng thẳng do phân biệt chủng tộc tiếp diễn khiến người dân ở nhiều nước đặt nghi vấn: “Liệu xã hội có thực hiện được cải thiện nào đáng kể không trong việc giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc?”. Một số kết luận rằng họ sẽ không bao giờ thấy sự bình đẳng chủng tộc.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Đức Chúa Trời sẽ không để cho sự kỳ thị chủng tộc kéo dài mãi. Dưới sự cai trị của Nước Trời, người nam và nữ “từ mọi nước, chi phái, dân tộc và mọi tiếng” sẽ hợp nhất phụng sự Đức Chúa Trời, cũng như thể hiện tình yêu thương chân thật với người đồng loại (Khải huyền 7:9). Nước Đức Chúa Trời không phải là trạng thái trong lòng. Thay vì thế, đây là chính phủ sẽ mang lại những thay đổi lớn trên trái đất—nơi Đức Chúa Trời có ý định cho cả nhân loại chung sống mà không có những hàng rào chủng tộc. *

^ đ. 15 Để biết thêm thông tin, xin xem chương 3 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.