Skip to content

Skip to table of contents

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Tà thuật

Tà thuật

Cố liên lạc với người chết có sai không?

“Các ngươi chớ cầu đồng-cốt... e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô-uế”.—Lê-vi Ký 19:31.

NGƯỜI TA NÓI GÌ?

Dĩ nhiên, người ta muốn đảm bảo rằng người thân yêu đã qua đời không bị đau khổ. Thế nên họ nói: “Sao không cố liên lạc với người ấy qua người đồng bóng? Có lẽ người đồng bóng giúp chúng ta chấp nhận cái chết của người thân và có bình an”.

KINH THÁNH NÓI GÌ?

Kinh Thánh nói rõ ràng về việc người sống cố liên lạc với người chết, một thực hành phổ biến vào thời xưa. Chẳng hạn, Luật pháp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên cho biết: “Ở giữa ngươi chớ nên có ai... đi hỏi đồng-cốt... đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Kinh Thánh cũng nói những ai thực hành tà thuật dưới bất cứ hình thức nào “sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời”.—Ga-la-ti 5:19-21.

 Người chết có thể ảnh hưởng đến người sống không?

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”.—Truyền-đạo 9:5.

NGƯỜI TA NÓI GÌ?

Nhiều người cho là người chết vẫn tồn tại dưới một hình thức nào đó. Thế nên, có lẽ người sống cố gắng liên lạc với người chết để thu thập thông tin hoặc để làm người chết hài lòng, hy vọng người đã khuất không quấy rầy họ.

KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ [những cảm xúc lúc còn sống] thảy đều tiêu-mất từ lâu” (Truyền-đạo 9:5, 6). Thật vậy, Kinh Thánh dạy rằng chết là chấm dứt mọi điều! Người chết không thể suy nghĩ, hành động hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thi-thiên 115:17 nói: “Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín-lặng chẳng ngợi-khen Đức Giê-hô-va”.

Chẳng phải đôi khi người đồng bóng cung cấp thông tin chính xác sao?

“Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?”.—Ê-sai 8:19.

NGƯỜI TA NÓI GÌ?

Một số người cho rằng người đồng bóng có thể tiết lộ thông tin mà chỉ người chết, gia đình hay bạn bè của người chết mới biết được.

KINH THÁNH NÓI GÌ?

Sách 1 Sa-mu-ên chương 28 kể lại việc vị vua bất trung tên Sau-lơ vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là không được cầu hỏi đồng bóng. Ông nhờ bà đồng bóng, bà ấy dường như liên lạc với người quá cố Sa-mu-ên, người thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng bà có thật sự liên lạc với Sa-mu-ên không? Không! Thật ra, bà đang liên lạc với một kẻ mạo danh, người giả dạng Sa-mu-ên.

Kẻ mạo danh ấy là một ác thần, hắn “là cha sự nói dối”—Sa-tan (Giăng 8:44). Tại sao các ác thần cổ vũ ý niệm là người chết vẫn tồn tại? Mục tiêu của chúng là sỉ nhục Đức Chúa Trời và làm người ta nghi ngờ Lời ngài, Kinh Thánh.—2 Ti-mô-thê 3:16.

Vậy, có phải các điều trên cho thấy người chết không có hy vọng? Hoàn toàn không! Kinh Thánh hứa những người như “đang ngủ”, tức ở trong mồ mả, sẽ được sống lại trong tương lai * (Giăng 11:11-13; Công vụ 24:15). Hiện nay chúng ta biết chắc là người thân yêu đã qua đời không bị đau khổ.

^ đ. 16 Xem chương 7, “Hy vọng thật cho những người thân đã mất”, trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.