Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Trầm cảm

Trầm cảm

Trầm cảm là gì?

“Tôi bị đau-đớn và khòm cúp xuống; trọn ngày tôi đi buồn-thảm”.Thi-thiên 38:6.

ĐIỀU CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NÓI

Thỉnh thoảng mỗi người cảm thấy buồn, nhưng bệnh lý trầm cảm là sự rối loạn làm suy nhược, điều này cứ tiếp diễn và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày. Điều đáng ghi nhớ, không phải tất cả các chuyên gia nhất trí về điều gọi là sự buồn rầu “bình thường” và điều gọi là “sự rối loạn”. Nhưng rõ ràng là một số người trải qua những cảm xúc rất tiêu cực, đôi khi kèm theo cảm giác vô giá trị và có tội nhiều.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY

Kinh Thánh nói về nhiều người đàn ông và đàn bà đã trải qua cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn, bà An-ne cảm thấy “sầu-khổ trong lòng” (1 Sa-mu-ên 1:10). Trong trường hợp khác, nhà tiên tri Ê-li buồn khổ đến mức xin Đức Giê-hô-va cho ông chết!—1 Các Vua 19:4.

Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ nhất được khuyên “khích lệ những người ngã lòng” hay trầm cảm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14, Đặng Ngọc Báu). Theo một tài liệu tham khảo, cụm từ “người ngã lòng” có thể ám chỉ đến người “bị choáng ngợp trong một thời gian vì áp lực của đời sống”. Rõ ràng, ngay cả những người đàn ông và đàn bà trung thành trong thời Kinh Thánh đôi khi cũng bị trầm cảm.

Có phải trầm cảm là do lỗi của người đó?

“Mọi tạo vật vẫn cùng nhau than thở và chịu đau đớn cho đến nay”.Rô-ma 8:22.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY

Kinh Thánh dạy rằng bệnh tật là hậu quả sự phản nghịch của cặp vợ chồng đầu tiên. Chẳng hạn, Thi-thiên 51:5 viết: “Tôi sanh ra trong sự gian-ác, mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi”. Rô-ma 5:12 giải thích: “Bởi một người [người đầu tiên, A-đam] mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người, vì hết thảy đều có tội”. Vì bị di truyền tội lỗi từ A-đam, mỗi người chúng ta có thể mắc bệnh về thể chất lẫn tinh thần. Kinh Thánh cho biết hậu quả là “mọi tạo vật vẫn cùng nhau than thở và chịu đau đớn” (Rô-ma 8:22). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đưa ra hy vọng mà không bác sĩ nào có thể làm được—lời hứa của Đức Chúa Trời về một thế giới mới thanh bình, trong đó mọi bệnh tật và các rối loạn, kể cả trầm cảm, sẽ biến mất.—Khải huyền 21:4.

Làm sao bạn có thể đối phó với trầm cảm?

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối”.Thi-thiên 34:18.

TẠI SAO QUAN TRỌNG?

Không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát được hoàn cảnh, và đôi khi bạn sẽ bị điều xấu ảnh hưởng (Truyền-đạo 9:11, 12). Tuy nhiên, có một số bước thực tế sẽ giúp bạn không để cảm xúc tiêu cực chế ngự đời sống.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY

Kinh Thánh thừa nhận người bệnh cần thầy thuốc (Lu-ca 5:31). Thế nên, nếu bạn đau khổ vì sự rối loạn cảm xúc làm suy nhược, không có gì sai khi tìm sự chữa trị y khoa. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh giá trị của lời cầu nguyện. Thi-thiên 55:22 nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”. Việc cầu nguyện không phải là chỗ dựa tinh thần mà đó thật sự là mối liên lạc với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng “ở gần những người có lòng đau-thương”.—Thi-thiên 34:18.

Việc thổ lộ cảm xúc với người bạn thân cũng mang lại lợi ích (Châm-ngôn 17:17). Chị Daniela, một Nhân Chứng Giê-hô-va, nói: “Một người đồng đạo đã thuyết phục tôi nói về vấn đề trầm cảm của mình. Dù nhiều năm nay tôi né tránh cuộc nói chuyện như thế, nhưng tôi sớm nhận ra đó là điều tôi cần từ lâu. Thật ngạc nhiên sau khi làm thế, tôi thấy nhẹ nhõm biết bao”.