Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những lý do để tin Kinh Thánh

2. Thẳng thắn và trung thực

2. Thẳng thắn và trung thực

Tính trung thực là nền tảng cho sự tin cậy. Một người có tiếng là trung thực có thể chiếm được lòng tin của bạn, nhưng nếu người đó nói dối dù chỉ một lần, có lẽ sẽ đánh mất lòng tin cậy đó.

Những người viết Kinh Thánh là những người trung thực, họ viết rất thẳng thắn. Điều này cho thấy những gì họ viết là sự thật.

Lỗi lầm và thiếu sót.

Những người viết Kinh Thánh công khai nhìn nhận những thất bại và yếu kém của họ. Môi-se nói về lỗi lầm khiến ông phải trả một giá rất đắt (Dân-số Ký 20:7-13). A-sáp cho biết có một giai đoạn ông ganh tị với kẻ ác khi thấy họ có đời sống hưng thịnh (Thi-thiên 73:1-14). Giô-na nói về hành động không vâng lời và thái độ tiêu cực của ông lúc đầu khi Đức Chúa Trời tỏ ra thương xót những người phạm tội có lòng ăn năn (Giô-na 1:1-3; 3:10; 4:1-3). Ma-thi-ơ thẳng thắn kể ông đã bỏ Chúa Giê-su vào đêm ngài bị bắt.—Ma-thi-ơ 26:56.

Những người viết Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ phơi bày thái độ hay phàn nàn và phản nghịch của dân tộc mình (2 Sử-ký 36:15, 16). Những người viết Kinh Thánh không bỏ sót người nào, ngay cả các nhà cai trị của nước họ (Ê-xê-chi-ên 34:1-10). Tương tự, những lá thư của các sứ đồ cũng thẳng thắn nói đến nhiều vấn đề nghiêm trọng của tín đồ Đấng Christ, kể cả những người có trách nhiệm, và của một số hội thánh vào thế kỷ thứ nhất.—1 Cô-rinh-tô 1:10-13; 2 Ti-mô-thê 2:16-18; 4:10.

Những người viết Kinh Thánh, như Giô-na, ghi lại lỗi lầm của mình

Những điều không hay.

Những người viết Kinh Thánh không cố che đậy điều mà một số người xem là ngượng ngùng. Các tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất thừa nhận họ không được những người xung quanh ưa thích, nhưng bị khinh bỉ là người dại dột và hèn hạ (1 Cô-rinh-tô 1:26-29). Những người viết Kinh Thánh cho biết các sứ đồ của Chúa Giê-su bị xem là những “người dốt-nát không học”.—Công-vụ 4:13.

Những người viết Phúc âm không thêm thắt các sự kiện nhằm gây ấn tượng tốt hơn về Chúa Giê-su. Ngược lại, họ tường thuật cách trung thực là ngài sinh ra trong một hoàn cảnh khiêm tốn, trong một gia đình lao động, không học những trường danh tiếng và đa số người từng nghe ngài giảng không chấp nhận thông điệp của ngài.—Ma-thi-ơ 27:25; Lu-ca 2:4-7; Giăng 7:15.

Rõ ràng Kinh Thánh cung cấp rất nhiều bằng chứng cho thấy sách này do những người trung thực viết ra. Tính trung thực của họ có làm cho bạn tin cậy không?