Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những lý do để Tin Kinh Thánh

4. Chính xác về khoa học

4. Chính xác về khoa học

Khoa học đã tiến bộ vượt bậc trong thời hiện đại. Do đó, các lý thuyết cũ bị thay thế bằng những lý thuyết mới. Những gì trước đây được xem là sự thật, nay có thể bị coi là hoang đường. Các sách giáo khoa về khoa học thường cần được chỉnh sửa.

Kinh Thánh không phải là sách giáo khoa về khoa học. Tuy nhiên, về các vấn đề liên quan đến khoa học, Kinh Thánh đáng chú ý không chỉ ở những điều được nói đến, mà còn ở những gì sách này không đề cập.

Không phản khoa học.

Vào thời xưa, người ta chấp nhận nhiều niềm tin sai lầm. Có người cho rằng trái đất là một mặt phẳng, những người khác thì nói nó được chống đỡ bởi những chất hoặc vật hữu hình nào đó. Từ lâu trước khi khoa học biết về sự truyền nhiễm và cách ngăn ngừa bệnh tật, các bác sĩ áp dụng một số phương pháp điều trị không hiệu quả và thậm chí đã gây tử vong trong nhiều trường hợp. Nhưng trong hơn 1.100 chương, Kinh Thánh không hề tán đồng bất kỳ quan điểm phản khoa học hay thực hành có hại nào.

Những lời phù hợp với khoa học.

Cách đây khoảng 3.500 năm, Kinh Thánh nói rằng trái đất được treo trong “khoảng không-không” (Gióp 26:7). Vào thế kỷ thứ tám TCN, Ê-sai đã nói rõ: “Vòng trái đất” (Ê-sai 40:22). Một trái đất hình cầu nằm trong không gian mà không có vật hữu hình nào chống đỡ, chẳng phải lời miêu tả đó rất phù hợp với khoa học hiện đại sao?

Được viết khoảng năm 1500 TCN, Luật pháp Môi-se (nằm trong năm sách đầu của Kinh Thánh) chứa đựng những điều luật chính xác về việc cách ly người bệnh, xử lý xác chết và chất thải.—Lê-vi Ký 13:1-5; Dân-số Ký 19:1-13; Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:13, 14.

Một phần nhờ dùng những viễn vọng kính thật mạnh để quan sát bầu trời, các nhà khoa học kết luận rằng vũ trụ đã “ra đời” cách thình lình. Không phải nhà khoa học nào cũng hài lòng với lời giải thích trên. Một giáo sư nhận xét: “Một vũ trụ có sự bắt đầu thì dường như phải có nguyên nhân đầu tiên; vì làm sao có được kết quả như thế mà không có đủ nguyên nhân?” Tuy nhiên, rất lâu trước khi viễn vọng kính được phát minh, câu đầu tiên trong Kinh Thánh nói rõ: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”.—Sáng-thế Ký 1:1.

Dù là một quyển sách cổ xưa và nói đến nhiều đề tài, nhưng trong Kinh Thánh không có chi tiết nào thiếu chính xác về khoa học. Chẳng phải một quyển sách như thế rất đáng để chúng ta xem xét sao? *

^ đ. 9 Để biết thêm các thí dụ khác về tính chính xác của Kinh Thánh liên quan đến khoa học, xin xem sách mỏng Cuốn sách cho muôn dân, trang 18-21, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.