Skip to content

Skip to table of contents

Kết luận

Kết luận

Anh chị có bao giờ hồi tưởng lại những dịp vui vẻ khi cùng kết hợp với dân của Đức Giê-hô-va không? Chẳng hạn như một buổi nhóm họp đầy khích lệ, một hội nghị cảm động, một kinh nghiệm thú vị trong thánh chức hay đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện vui vẻ với anh em đồng đạo? Anh chị đã không quên Đức Giê-hô-va và ngài cũng không quên anh chị. Ngài nhớ việc phụng sự trung thành của anh chị và nóng lòng muốn giúp anh chị trở về với ngài.

Đức Giê-hô-va nói: “Chính ta... sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan-lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan-lạc”.—Ê-xê-chi-ên 34:11, 12.