Skip to content

Người chết sẽ được sống lại không?

Người chết sẽ được sống lại không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Có.

  • Không.

  • Có thể.

 KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Sẽ có sự sống lại”.—Công vụ 24:15, Bản dịch Thế Giới Mới.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

Được an ủi khi có người thân qua đời.—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.

Không quá sợ hãi cái chết.​—Hê-bơ-rơ 2:15.

Hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại người thân đã mất.—Giăng 5:28, 29.

 CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG?

Có, vì ít nhất ba lý do:

  • Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời, có danh Giê-hô-va, là “nguồn sự sống” (Thi thiên 36:9; Công vụ 17:24, 25). Đấng đã ban sự sống cho mọi tạo vật chắc chắn có thể ban lại sự sống cho những người đã qua đời.

  • Trong quá khứ, Đức Chúa Trời từng làm người chết sống lại. Kinh Thánh ghi lại tám người được sống lại để sống trên đất, gồm cả già lẫn trẻ, nam lẫn nữ. Một số người vừa mới qua đời, nhưng có một người đã nằm trong mộ đến bốn ngày!—Giăng 11:39-44.

  • Đức Chúa Trời mong muốn làm điều đó một lần nữa. Đức Giê-hô-va ghét sự chết và xem nó là kẻ thù (1 Cô-rinh-tô 15:26). Ngài mong muốn đánh bại kẻ thù ấy, loại bỏ nó bằng cách làm người ta sống lại. Ngài trông chờ đến lúc làm những người ở trong trí nhớ ngài được sống lại, và thấy họ sống trên đất một lần nữa.—Gióp 14:14, 15.

 HÃY THỬ NGHĨ

Tại sao chúng ta già và chết?

Kinh Thánh giải đáp nơi SÁNG THẾ 3:17-19RÔ-MA 5:12.