Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 5

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì?

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì?

1. Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất?

Đức Giê-hô-va ban trái đất cho loài người. Nơi này là ngôi nhà của chúng ta. Thế nên, cặp vợ chồng đầu tiên là A-đam và Ê-va không được tạo ra để sống trên trời. Đức Chúa Trời đã tạo ra thiên sứ để sống trên đó (Gióp 38:4, 7). Đức Chúa Trời cho người đàn ông đầu tiên sống trong một khu vườn xinh đẹp gọi là Ê-đen (Sáng thế 2:15-17). Đức Giê-hô-va ban cho ông cùng con cháu triển vọng được sống mãi mãi trên đất.​—Đọc Thi thiên 37:29; 115:16.

Ban đầu, chỉ có vườn Ê-đen là địa đàng. Ý định của Đức Chúa Trời là cặp vợ chồng đầu tiên sẽ sinh con cái để khắp đất có người ở. Với thời gian, họ sẽ quản trị trái đất và làm nơi này trở thành địa đàng (Sáng thế 1:28). Trái đất sẽ không bao giờ bị hủy diệt và mãi mãi là ngôi nhà của nhân loại.​—Đọc Thi thiên 104:5.

Xem video Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất?

2. Tại sao hiện nay trái đất không phải là địa đàng?

Vì A-đam và Ê-va đã cãi lời Đức Chúa Trời nên ngài không cho họ ở vườn Ê-đen nữa. Địa đàng đã mất và không người nào có thể khôi phục được. Kinh Thánh nói: “Trái đất đã bị trao vào tay kẻ ác”.—Gióp 9:24.​—Đọc Sáng thế 3:23, 24.

Đức Giê-hô-va có từ bỏ ý định ban đầu của ngài đối với loài người không? Không! Ngài là toàn năng, không bao giờ thất bại (Ê-sai 45:18). Ngài sẽ cho loài người trở lại đời sống giống như ý định ban đầu.​—Đọc Thi thiên 37:11, 34.

3. Địa đàng sẽ được khôi phục như thế nào?

Địa đàng sẽ được khôi phục trong triều đại của Chúa Giê-su, là vị vua Đức Chúa Trời chọn. Trong trận chiến gọi là Ha-ma-ghê-đôn, Chúa Giê-su sẽ dẫn đầu các thiên sứ và hủy diệt tất cả những kẻ chống lại Đức Chúa Trời. Rồi ngài  sẽ giam cầm Sa-tan Ác Quỷ trong 1.000 năm. Dân Đức Chúa Trời sẽ sống sót nhờ sự hướng dẫn và bảo vệ của Chúa Giê-su. Họ sẽ vui hưởng đời sống vĩnh cửu trong địa đàng.​—Đọc Khải huyền 20:1-3; 21:3, 4.

4. Khi nào sự đau khổ sẽ không còn nữa?

Khi nào Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự gian ác trên đất? Chúa Giê-su cho biết “dấu hiệu” báo trước thời kỳ mà Đức Chúa Trời sắp ra tay chấm dứt sự gian ác. Tình trạng nguy khốn trên thế giới đang đe dọa sự sống còn của loài người cho thấy chúng ta hiện sống trong “kỳ cuối cùng của thế gian này”.​—Đọc Ma-thi-ơ 24:3, 7-14, 21, 22.

Khi Chúa Giê-su cai trị trái đất từ trời trong 1.000 năm, ngài sẽ chấm dứt sự đau khổ (Ê-sai 9:6, 7; 11:9). Chúa Giê-su không chỉ là vua mà còn là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nên ngài sẽ xóa bỏ tội lỗi của những người yêu mến Đức Chúa Trời. Qua Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời sẽ loại trừ bệnh tật, tuổi già và sự chết.​—Đọc Ê-sai 25:8; 33:24.

5. Ai sẽ được sống trong địa đàng?

Tại Phòng Nước Trời, bạn sẽ gặp những người yêu mến Đức Chúa Trời và muốn học cách làm vui lòng ngài

Những người vâng lời Đức Chúa Trời sẽ được sống trong địa đàng (1 Giăng 2:17). Chúa Giê-su phái các môn đồ đi tìm kiếm những người khiêm hòa và giúp họ trở thành người được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đang dạy dỗ hàng triệu người để họ có thể sống trong địa đàng (Xô-phô-ni 2:3). Tại Phòng Nước Trời, là nơi thờ phượng của Nhân Chứng Giê-hô-va, mọi người gồm những người làm chồng, làm cha, những người làm vợ, làm mẹ học cách chu toàn trách nhiệm của mình. Các bậc cha mẹ và con cái cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời và nhận được lợi ích từ tin mừng.​—Đọc Mi-chê 4:1-4.