Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 7

Nước Trời là gì?

Nước Trời là gì?

1. Nước Trời là gì?

Tại sao Chúa Giê-su là vị vua lý tưởng?—MÁC 1:40-42.

Đó là một chính phủ ở trên trời, còn gọi là Nước Đức Chúa Trời. Nước ấy sẽ thay thế sự cai trị của loài người và thực hiện ý của Đức Chúa Trời ở dưới đất cũng như trên trời. Tin về Nước Đức Chúa Trời là tin mừng. Nhân loại cần một chính phủ tốt, và không lâu nữa Nước Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu ấy. Nước này sẽ hợp nhất mọi người trên đất.​—Đọc Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:9, 10; 24:14.

Là một vương quốc, Nước Trời có vua. Vị vua được Đức Giê-hô-va bổ nhiệm là Con ngài, Chúa Giê-su.​—Đọc Khải huyền 11:15.

Xem video Nước Đức Chúa Trời là gì?

2. Tại sao Chúa Giê-su là vị vua lý tưởng?

Con Đức Chúa Trời là vị vua lý tưởng vì ngài nhân từ và kiên quyết bảo vệ công lý (Ma-thi-ơ 11:28-30). Hơn nữa, Chúa Giê-su có đủ quyền lực để giúp con người vì ngài sẽ cai trị trái đất từ trời. Thật vậy, khi sống lại, ngài đã về trời và ngồi đợi bên phải Đức Giê-hô-va (Hê-bơ-rơ 10:12, 13). Hiện nay, ngài đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai trị.​—Đọc Đa-ni-ên 7:13, 14.

3. Ai sẽ cùng cai trị với Chúa Giê-su?

Một nhóm người gọi là “các thánh” sẽ cùng cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời (Đa-ni-ên 7:27). Những người thánh đầu tiên được chọn là các sứ đồ trung thành của Chúa Giê-su. Đến nay, Đức Giê-hô-va vẫn tiếp tục chọn những người nam và nữ trung thành để lên trời. Như Chúa Giê-su, họ cũng được sống lại với thân thể thần linh.​—Đọc Giăng 14:1-3; 1 Cô-rinh-tô 15:42-44.

 Có bao nhiêu người được lên trời? Chúa Giê-su nói họ chỉ là một nhóm nhỏ (Lu-ca 12:32). Tổng cộng có 144.000 người. Họ sẽ cùng Chúa Giê-su cai trị khắp đất.​—Đọc Khải huyền 14:1.

4. Điều gì xảy ra khi Chúa Giê-su bắt đầu cai trị?

Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị vào năm 1914. * Việc đầu tiên Chúa Giê-su làm khi lên ngôi là quăng Sa-tan và các ác thần xuống trái đất. Sa-tan rất giận dữ và gây ra bao tai họa trên đất (Khải huyền 12:7-10, 12). Từ đó, nhân loại ngày càng chịu nhiều khốn khổ. Chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và động đất hợp thành “dấu hiệu” cho thấy Nước Trời sẽ sớm giải quyết mọi vấn đề trên đất.​—Đọc Lu-ca 21:7, 10, 11, 31.

5. Nước Trời thực hiện được điều gì?

Qua công việc rao báo tin mừng trên toàn cầu, Nước Đức Chúa Trời đang hợp nhất một đám đông lớn gồm người từ mọi nước. Hàng triệu người có lòng thành đã trở thành thần dân của Chúa Giê-su. Nước Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ khi hủy diệt thế giới gian ác hiện tại. Thế nên, tất cả những ai muốn hưởng ân phước từ Nước Đức Chúa Trời nên tìm hiểu cách để trở thành thần dân vâng lời của Chúa Giê-su.​—Đọc Khải huyền 7:9, 14, 16, 17.

Trong 1.000 năm, Nước Trời sẽ thực hiện ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cả trái đất sẽ trở thành địa đàng. Cuối cùng, Chúa Giê-su sẽ giao Nước ấy lại cho Cha (1 Cô-rinh-tô 15:24-26). Trong vòng những người thân quen, bạn muốn chia sẻ về Nước Đức Chúa Trời với ai?​—Đọc Thi thiên 37:10, 11, 29.

 

^ đ. 6 Để biết chi tiết về lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến năm 1914, xin xem sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?, trang 217-220.