Skip to content

Skip to table of contents

BÀI 2

Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là ai?

1. Tại sao chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời là đấng tạo nên muôn vật. Ngài không có sự bắt đầu cũng không có sự kết thúc (Thi thiên 90:2). Ngài là nguồn của tin mừng trong Kinh Thánh (1 Ti-mô-thê 1:11). Vì Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta nên chúng ta chỉ thờ phượng một mình ngài mà thôi.​—Đọc Khải huyền 4:11.

2. Đức Chúa Trời là đấng như thế nào?

Không người nào thấy được Đức Chúa Trời vì ngài là thần linh, tức một thể sống cao hơn các tạo vật trên đất (Giăng 1:18; 4:24). Tuy nhiên, chúng ta biết được các đặc tính của Đức Chúa Trời qua những gì ngài tạo ra. Chẳng hạn, sự đa dạng của các loài hoa và trái cây phản ánh tình yêu thương và sự khôn ngoan của ngài. Vũ trụ bao la nói lên quyền năng của ngài.​—Đọc Rô-ma 1:20.

Chúng ta có thể biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời nhờ việc đọc Kinh Thánh. Chẳng hạn, Kinh Thánh cho biết những điều Đức Chúa Trời hài lòng và những điều ngài không hài lòng, cách ngài đối xử với con người cũng như cách ngài hành động trong những hoàn cảnh khác nhau.​—Đọc Thi thiên 103:7-10.

3. Đức Chúa Trời có danh riêng không?

Chúa Giê-su nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Dù Đức Chúa Trời có nhiều tước hiệu nhưng ngài chỉ có một danh riêng. Danh ngài được phát âm khác nhau, tùy ngôn ngữ. Trong tiếng Việt, danh này được phát âm là “Giê-hô-va” hoặc “Gia-vê”.​—Đọc Thi thiên 83:18.

Danh của Đức Chúa Trời bị xóa khỏi nhiều bản dịch Kinh Thánh và thay thế bằng những tước hiệu như Chúa, Thiên Chúa hoặc Thượng Đế. Nhưng trong bản gốc của Kinh Thánh, danh Đức Chúa Trời xuất hiện khoảng 7.000 lần. Khi dạy về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su cũng cho người ta biết danh ấy.​—Đọc Giăng 17:26.

Xem video Đức Chúa Trời có tên không?

4. Đức Giê-hô-va có quan tâm đến chúng ta không?

Như người cha yêu thương này, Đức Chúa Trời làm mọi việc vì lợi ích lâu dài của chúng ta

Phải chăng những cảnh đau khổ đang diễn ra khắp nơi chứng tỏ Đức Giê-hô-va không quan tâm đến chúng ta? Một số người cho rằng ngài gây ra sự đau khổ để thử thách chúng ta, nhưng điều đó không đúng.​—Đọc Gia-cơ 1:13.

Đức Chúa Trời xem trọng con người qua việc ban cho họ sự tự do ý chí. Chúng ta thật biết ơn vì được tự do chọn thờ phượng ngài! (Giô-suê 24:15). Nhưng nhiều người chọn làm điều xấu và gây hại cho nhau, thế nên có đầy dẫy sự đau khổ. Đức Giê-hô-va buồn rầu khi thấy sự bất công như thế.​—Đọc Sáng thế 6:5, 6.

Đức Giê-hô-va quan tâm đến chúng ta. Ngài muốn chúng ta có đời sống hạnh phúc. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ loại trừ sự đau khổ cũng như những người gây ra điều đó. Trong lúc này, Đức Giê-hô-va tạm thời cho phép có sự đau khổ vì một lý do chính đáng. Trong bài số 8, chúng ta sẽ xem lý do đó.​—Đọc 2 Phi-e-rơ 2:9; 3:7, 13.

5. Làm thế nào để đến gần Đức Chúa Trời?

Đức Giê-hô-va mời chúng ta đến gần ngài qua lời cầu nguyện. Ngài quan tâm đến từng người trong chúng ta (Thi thiên 65:2; 145:18). Dù đôi lúc chúng ta phạm lỗi, Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ và để ý đến những nỗ lực của chúng ta để làm vui lòng ngài. Vì thế, dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể hưởng được mối quan hệ mật thiết với ngài.​—Đọc Thi thiên 103:12-14; Gia-cơ 4:8.

Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta sự sống nên chúng ta phải yêu thương ngài trên hết (Mác 12:30). Chúng ta thể hiện tình yêu thương với Đức Chúa Trời qua việc tìm hiểu thêm về ngài và làm theo ý ngài. Nhờ đó, chúng ta sẽ càng đến gần ngài hơn.​—Đọc 1 Ti-mô-thê 2:4; 1 Giăng 5:3.