Skip to content

Skip to table of contents

Hội nghị mang tính lịch sử vào năm 1919 là bằng chứng hùng hồn cho thấy dân Đức Chúa Trời cuối cùng đã được giải thoát khỏi Ba-by-lôn Lớn

 KHUNG THÔNG TIN 9B

Tại sao là năm 1919?

Tại sao là năm 1919?

Tại sao chúng ta kết luận rằng dân Đức Chúa Trời được giải thoát khỏi sự giam cầm của Ba-by-lôn Lớn vào năm 1919? Việc kết hợp lời tiên tri trong Kinh Thánh với các sự kiện lịch sử giúp chúng ta rút ra kết luận đó.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh và lịch sử cho thấy rõ là Chúa Giê-su bắt đầu làm Vua ở trên trời vào năm 1914. Điều này báo hiệu sự khởi đầu của những ngày sau cùng của thế gian Sa-tan. Chúa Giê-su làm gì khi lên ngôi Vua? Ngài có lập tức giải thoát các tôi tớ trên đất khỏi sự giam cầm của Ba-by-lôn Lớn không? Ngài có bổ nhiệm “đầy tớ trung tín và khôn ngoan” vào năm 1914 và bắt tay vào công việc vĩ đại của mùa gặt không?—Mat 24:45.

Hẳn là không. Hãy nhớ là sứ đồ Phi-e-rơ được soi dẫn để lưu ý rằng sự phán xét sẽ “bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời” (1 Phi 4:17). Tương tự thế, nhà tiên tri Ma-la-chi báo trước thời kỳ Đức Giê-hô-va đến nhà thờ phượng của ngài cùng với “sứ giả của giao ước”, tức là Con ngài (Mal 3:1-5). Thời kỳ đó sẽ là giai đoạn tinh luyện và thử thách. Lịch sử có hòa hợp với những điều đã được tiên tri ở trên không?

 Chắc chắn là có! Giai đoạn từ năm 1914 đến đầu năm 1919 là một thời kỳ tinh luyện và thử thách rất khó khăn đối với các Học viên Kinh Thánh, sau này được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va. Vào năm 1914, nhiều người trong vòng dân Đức Chúa Trời đã thất vọng vì sự kết thúc của thế gian này không đến như họ mong đợi. Vào năm 1916, sự thất vọng càng lớn hơn khi anh Charles Russell, người sốt sắng dẫn đầu dân Đức Chúa Trời, qua đời. Một số người gắn bó quá mức với anh Russell đã chống lại nỗ lực của anh Joseph Rutherford, là người thay anh Russell dẫn đầu dân Đức Chúa Trời. Vào năm 1917, sự bất đồng xuất hiện và gần như chia rẽ tổ chức. Sau đó, vào năm 1918, vì sự xúi giục của hàng giáo phẩm nên anh Rutherford cùng bảy cộng sự đã bị bỏ tù sau khi bị xét xử và kết tội oan. Trụ sở ở Brooklyn bị đóng cửa. Rõ ràng, lúc đó dân của Đức Chúa Trời chưa được giải thoát khỏi Ba-by-lôn Lớn!

Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra vào năm 1919? Mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Vào đầu năm đó, anh Rutherford cùng các cộng sự được ra tù. Họ bắt tay ngay vào công việc. Không lâu sau, một hội nghị mang tính lịch sử được lên kế hoạch và việc xuất bản tạp chí mới có tựa đề Thời Đại Hoàng Kim (The Golden Age, nay là Tỉnh Thức!) được tiến hành. Tạp chí mới này được thiết kế để dùng trong các chiến dịch rao giảng. Ngoài ra, trong mỗi hội thánh, một giám thị được bổ nhiệm để tổ chức và đẩy mạnh thánh chức. Cũng trong năm đó, tờ Bản tin (Bulletin, nay là Chương trình Lối sống và thánh chức) được xuất bản để giúp tổ chức công việc rao giảng.

Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là Đấng Ki-tô đã giải thoát dân ngài khỏi sự giam cầm của Ba-by-lôn Lớn. Ngài đã bổ nhiệm đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Công việc gặt hái được tiến hành. Kể từ năm 1919 then chốt đó, công việc này tiến triển một cách đáng kinh ngạc.