Skip to content

Skip to table of contents

 KHUNG THÔNG TIN 5A

“Hỡi con người, con có thấy điều đó không?”

“Hỡi con người, con có thấy điều đó không?”
XEM

Bốn cảnh tượng ghê tởm mà Ê-xê-chi-ên thấy trong sân và đền thờ (Ê-xê 8:5-16).

1. HÌNH TƯỢNG GHEN TUÔNG

2. 70 TRƯỞNG LÃO DÂNG HƯƠNG CHO CÁC THẦN GIẢ

3. “CÁC PHỤ NỮ... THAN KHÓC THẦN THAM-MU”

4. 25 NGƯỜI ĐÀN ÔNG “CÚI LẠY MẶT TRỜI”