Skip to content

Skip to table of contents

 KHUNG THÔNG TIN 14A

Các bài học từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ

Các bài học từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ
XEM

Sự thờ phượng thanh sạch được nâng lên cao và bảo vệ

Đền thờ trong khải tượng được nâng lên “một ngọn núi rất cao” (1). Chúng ta có nâng sự thờ phượng thanh sạch lên cao bằng cách đặt sự thờ phượng ấy lên hàng đầu trong đời sống không?

Bức tường bao quanh (2), là tường bao bọc khu vực đền thờ ở trung tâm của một khu đất rộng lớn (3), nhắc chúng ta nhớ rằng mình không bao giờ được để bất cứ thứ gì làm ô uế sự thờ phượng dành cho Đức Giê-hô-va. Nếu những điều “không thánh”, tức những điều tầm thường, phải được giữ ở cách xa sự thờ phượng thanh sạch, thì hạnh kiểm ô uế và vô luân lại càng phải được loại khỏi đời sống của một người thờ phượng Đức Giê-hô-va ngày nay.—Ê-xê 42:20.

Những ân phước vĩnh cửu

Nước chảy ra chầm chậm từ nơi thánh của đền thờ, rồi mở rộng thành một dòng sông chảy xiết (4), mang sự sống và sự màu mỡ cho xứ. Những ân phước đó sẽ được thảo luận trong Chương 19.

Tiêu chuẩn như nhau cho tất cả mọi người

Các cổng ngoài (5) và cổng trong (9) cao ngất nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va có tiêu chuẩn cao dành cho mọi người tham gia sự thờ phượng thanh sạch. Hãy lưu ý rằng các cổng ngoài và cổng trong đều có cùng kích thước. Điều này là phù hợp vì Đức Giê-hô-va có cùng các đòi hỏi công chính cho tất cả tôi tớ của ngài, cho dù họ có vị trí hoặc đặc ân nào trong tổ chức.

Bữa ăn tại bàn của Đức Giê-hô-va

Các phòng ăn (8) nhắc chúng ta nhớ rằng vào thời xưa, dân chúng có thể ăn một phần của một số vật tế lễ mà họ mang đến đền thờ, như thể họ dùng bữa cùng Đức Giê-hô-va. Trong đền thờ thiêng liêng thì khác, vì “một vật tế lễ” đã được dâng “một lần đủ cả” (Hê 10:12). Dù vậy, chúng ta vẫn dâng vật tế lễ là lời ngợi khen.—Hê 13:15.

Sự đảm bảo của Đức Chúa Trời

Anh chị có thể cảm thấy choáng ngợp trước những số đo chi tiết trong khải tượng. Nhưng những số đo này cho chúng ta một bài học quan trọng: Chúng đảm bảo rằng ý định của Đức Giê-hô-va trong việc khôi phục sự thờ phượng thanh sạch là chắc chắn và không thể thay đổi như những số đo ấy. Dù Ê-xê-chi-ên không đề cập đến việc thấy bất cứ người nào trong khải tượng, nhưng ông ghi lại lời khuyên mạnh mẽ của Đức Giê-hô-va dành cho các thầy tế lễ, thủ lĩnh và dân chúng. Tất cả tôi tớ của Đức Chúa Trời phải làm theo các tiêu chuẩn công chính của ngài.