Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu

Giới thiệu

Có phải sự sống do sáng tạo hay bạn chỉ là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, một sự tiến triển vô định hướng? Câu hỏi này gây ra nhiều tranh luận. Thế nhưng, tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đó vô cùng quan trọng. Sách này sẽ bàn về những câu hỏi sau:

  • Có phải hành tinh của chúng ta được thiết kế để dành cho sự sống?

  • Chúng ta có thể học được gì từ những thiết kế trong thiên nhiên?

  • Lý thuyết của thuyết tiến hóa có dựa trên nền tảng vững chắc không?

  • Khoa học có chứng minh được những lời tường thuật trong Kinh Thánh là sai không?

  • Bạn tin gì có quan trọng không?