Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Kinh thánh chứa đựng những nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức để giúp chúng ta luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va khuyến giục tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời học cách để sống theo chân lý trong Lời ngài là Kinh Thánh.

CHƯƠNG 1

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tồn tại mãi

Cần có nỗ lực để giữ cho tình bạn với Đức Chúa Trời luôn mật thiết và bền chặt. Điều gì sẽ giúp chúng ta làm thế?

CHƯƠNG 2

Một lương tâm tốt trước mắt Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta một lương tâm để giúp chúng ta biết nên chọn hướng đi nào trong đời sống.

CHƯƠNG 3

Hãy chọn làm bạn với những người yêu mến Đức Chúa Trời

Bạn bè có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo cách tốt hoặc xấu. Làm thế nào nguyên tắc Kinh Thánh giúp chúng ta chọn bạn thân?

CHƯƠNG 4

Tại sao nên tôn trọng quyền hành?

Chúng ta có lý do chính đáng để tôn trọng quyền hành trong gia đình, trong hội thánh và trong cộng đồng.

CHƯƠNG 5

Làm thế nào để giữ mình tách biệt khỏi thế gian?

Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Anh em không thuộc về thế gian”. “Thế gian” ở đây là gì và tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần giữ mình tách biệt khỏi thế gian?

CHƯƠNG 6

Làm sao để chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan?

Những loại hình giải trí trong thế gian này giống như một trái cây có phần tốt và phần xấu. Điều gì giúp chúng ta chọn những loại giải trí lành mạnh và tránh những loại tai hại?

CHƯƠNG 7

Bạn có xem sự sống theo quan điểm Đức Chúa Trời không?

Những nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp chúng ta có quyết định khôn ngoan liên quan đến sự sống và huyết?

CHƯƠNG 8

Đức Giê-hô-va muốn dân ngài thanh sạch

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự thanh sạch bao hàm nhiều hơn là giữ cho thân thể, quần áo và nhà cửa của mình được sạch sẽ. Những tiêu chuẩn này ảnh hưởng đến sự thờ phượng, hạnh kiểm và thậm chí là lối suy nghĩ của chúng ta.

CHƯƠNG 9

“Hãy chạy trốn sự gian dâm!”

Gian dâm là gì và làm sao chúng ta có thể chạy trốn khỏi nó?

CHƯƠNG 10

Hôn nhân—Món quà từ Đức Chúa Trời

Hôn nhân đem lại một số lợi ích nào? Làm thế nào để chọn bạn đời tốt? Điều gì giúp hôn nhân bền vững?

CHƯƠNG 11

Sau ngày cưới

Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Tuy nhiên, ngay cả những cặp vợ chồng có vấn đề nghiêm trọng cũng có thể xây đắp hôn nhân bền chặt.

CHƯƠNG 12

Hãy nói “những lời tốt lành giúp vững mạnh”

Lời nói có thể tác động tốt nhưng cũng có thể gây hại nghiêm trọng. Đức Giê-hô-va dạy chúng ta dùng món quà này cách khôn ngoan.

CHƯƠNG 13

Có phải mọi lễ đều đẹp lòng Đức Chúa Trời?

Các lễ là một phần quan trọng trong đời sống con người. Điều gì giúp chúng ta biết Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về các lễ ấy?

CHƯƠNG 14

Hãy trung thực trong mọi việc

Hãy xem bốn lĩnh vực mà việc giữ trung thực có thể là thách đố. Cũng xem những lợi ích chúng ta nhận được khi cố gắng sống trung thực.

CHƯƠNG 15

Hãy vui mừng trong công việc

Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta vui mừng trong công việc. Chúng ta có thể làm gì để yêu thích công việc? Có những loại công việc mà tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên tránh không?

CHƯƠNG 16

Hãy chống lại Ác Quỷ

Chúng ta đang sống trong thế gian do Sa-tan cai trị. Làm thế nào chúng ta có thể gắn bó với Đức Giê-hô-va và bảo vệ mình khỏi kẻ thù của ngài?

CHƯƠNG 17

Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Một người viết Kinh Thánh khuyến khích: “Hãy xây dựng chính mình trên nền đức tin rất thánh”. Làm sao bạn có thể làm được điều này?

Phụ lục

Ý nghĩa của từ và cụm từ trong sách Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.