Nước Đức Chúa Trời đang cai trị!

Nhờ được sống trong chính phủ hoàn hảo của Đức Chúa Trời, hàng triệu người đang hưởng đời sống yên bình và hạnh phúc. Bạn có muốn trở thành công dân Nước ấy không?

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thông báo đầy hào hứng của anh C. T. Russell vào ngày 2-10-1914 đã chứng tỏ là sự thật ra sao?

CHƯƠNG 1

“Xin Nước Cha được đến”

Chúa Giê-su dạy về Nước Trời nhiều hơn bất cứ chủ đề nào khác. Nước ấy đến như thế nào và khi nào?

CHƯƠNG 2

Nước Trời được thành lập ở trên trời

Ai giúp dân trên đất của Đấng Ki-tô chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành lập Nước Trời? Những đặc điểm nào cho thấy Nước Trời là chính phủ có thật?

CHƯƠNG 3

Đức Giê-hô-va tiết lộ ý định của ngài

Nước Trời có nằm trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-su đã tiết lộ về Nước Trời như thế nào?

CHƯƠNG 4

Đức Giê-hô-va tôn cao danh ngài

Nước Trời đã thực hiện điều gì liên quan đến danh Đức Chúa Trời? Bạn có thể góp phần làm thánh danh Đức Giê-hô-va qua cách nào?

CHƯƠNG 5

Vua chiếu sáng sự thật về Nước Trời

Hiểu rõ hơn về Nước Đức Chúa Trời, những người cai trị và thần dân của Nước ấy, và sự trung thành mà Nước ấy đòi hỏi.

CHƯƠNG 6

Người rao giảng​—Những người truyền giảng tình nguyện

Tại sao Chúa Giê-su tin ngài sẽ có đội ngũ người rao giảng tình nguyện trong những ngày sau cùng? Làm sao bạn cho thấy mình tìm kiếm Nước Trời trước hết?

CHƯƠNG 7

Phương pháp rao giảng—Dùng mọi cách để tiếp cận nhiều người

Hãy xem những phương pháp hay mà dân Đức Chúa Trời đã dùng để giúp càng nhiều người càng tốt biết tin mừng trước khi thời điểm kết thúc đến.

CHƯƠNG 8

Công cụ rao giảng​—Xuất bản ấn phẩm cho cánh đồng thế giới

Làm sao công việc dịch thuật cho thấy chúng ta được Chúa Giê-su hỗ trợ? Đặc điểm nào về ấn phẩm của chúng ta chứng tỏ Nước Trời có thật?

CHƯƠNG 9

Kết quả của việc rao giảng—‘Cánh đồng lúa đã chín và đang chờ gặt hái’

Chúa Giê-su dạy các môn đồ hai bài học quan trọng về mùa gặt thiêng liêng lớn. Những bài học này ảnh hưởng thế nào đến chúng ta ngày nay?

CHƯƠNG 10

Vua tinh luyện thần dân về thiêng liêng

Lễ Giáng Sinh và thập tự giá có điểm chung nào?

CHƯƠNG 11

Tinh luyện về đạo đức—Phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời

Những phòng lính canh và các cổng của đền thờ trong khải tượng mà Ê-xê-chi-ên thấy có ý nghĩa đặc biệt với dân Đức Chúa Trời từ năm 1914.

CHƯƠNG 12

Được tổ chức để phụng sự “Đức Chúa Trời bình an”

Kinh Thánh đối chiếu sự lộn xộn với hòa bình, chứ không phải sự trật tự. Tại sao? Câu trả lời ảnh hưởng thế nào đến tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay?

CHƯƠNG 13

Những người rao giảng về Nước Trời trình vấn đề lên tòa án

Các thẩm phán trong những tòa án cấp cao thời hiện đại có cùng quan điểm với thầy dạy luật thời xưa là Ga-ma-li-ên.

CHƯƠNG 14

Chỉ trung thành ủng hộ Nước Trời

Vì giữ trung lập về chính trị, Nhân Chứng Giê-hô-va phải đối mặt với “dòng sông” bắt bớ. Nhưng “dòng sông” bị nuốt bởi một thế lực bất ngờ.

CHƯƠNG 15

Đấu tranh cho quyền tự do thờ phượng

Dân Đức Chúa Trời đấu tranh cho quyền vâng giữ luật pháp của Nước Trời.

CHƯƠNG 16

Nhóm lại để thờ phượng

Làm thế nào chúng ta có thể nhận được lợi ích tối đa từ các buổi nhóm họp để thờ phượng Đức Giê-hô-va?

CHƯƠNG 17

Huấn luyện người rao truyền Nước Trời

Làm thế nào những trường thần quyền giúp người rao truyền Nước Trời chu toàn nhiệm vụ?

CHƯƠNG 18

Cách những hoạt động của Nước Trời được tài trợ

Tiền đến từ đâu và được dùng như thế nào?

CHƯƠNG 19

Công việc xây cất tôn vinh Đức Giê-hô-va

Nơi thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng có một điều khác được ngài quý trọng hơn.

CHƯƠNG 20

Công tác cứu trợ

Làm sao chúng ta biết công tác cứu trợ là một khía cạnh của sự thờ phượng Đức Giê-hô-va?

CHƯƠNG 21

Nước Đức Chúa Trời xóa sạch kẻ thù

Ngay từ bây giờ, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho Ha-ma-ghê-đôn.

CHƯƠNG 22

Nước Trời thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất

Làm thế nào bạn có thể tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện những lời ngài hứa?