Skip to content

Skip to table of contents

 PHẦN 13

Chúng ta phải làm gì để Đức Chúa Trời vui lòng?

Chúng ta phải làm gì để Đức Chúa Trời vui lòng?

Hãy tránh điều xấu. 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10

Nếu yêu thương Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ tránh làm những điều ngài ghét.

Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta ăn cắp, say sưa hay dùng ma túy.

Ngài ghét hành vi giết người, phá thai và đồng tính luyến ái. Ngài không muốn chúng ta tham lam hay hung bạo.

Chúng ta phải tránh thờ thần tượng hoặc tham gia trò ma thuật.

Trong địa đàng sắp đến, sẽ không có chỗ cho những người làm điều xấu.

 Hãy làm điều tốt. Ma-thi-ơ 7:12

Để làm vui lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải cố gắng noi gương ngài.

Hãy thể hiện tình yêu thương bằng cách quan tâm và rộng rãi với người khác.

Hãy sống lương thiện.

Hãy nhân từ và tha thứ.

Hãy nói cho người khác biết về Đức Giê-hô-va và tiêu chuẩn của ngài.—Ê-sai 43:10.