Skip to content

Skip to table of contents

 PHẦN 5

Ai lắng nghe Đức Chúa Trời vào thời xảy ra trận Đại Hồng Thủy?

Ai lắng nghe Đức Chúa Trời vào thời xảy ra trận Đại Hồng Thủy?

Phần lớn người vào thời Nô-ê làm điều ác. Sáng thế 6:5

A-đam và Ê-va sinh con cái và dần dần có nhiều người trên đất. Khi ấy, một số thiên sứ đã theo phe Sa-tan, chống lại Đức Chúa Trời.

Họ xuống trái đất và mặc lấy hình người để ăn ở với những người nữ. Các phụ nữ này sinh ra những người con to lớn lạ thường, hùng mạnh và hung ác.

Khắp đất đầy dẫy người làm điều ác. Kinh Thánh cho biết: “Sự gian ác của loài người nhiều quá đỗi trên đất, mọi tư tưởng trong lòng họ lúc nào cũng chỉ hướng về điều xấu xa”.

 Nô-ê lắng nghe Đức Chúa Trời và đóng một chiếc tàu. Sáng thế 6:13, 14, 18, 19, 22

Nô-ê là một người tốt. Đức Giê-hô-va cho ông biết ngài sắp hủy diệt người ác bằng một trận lụt toàn cầu.

Đức Chúa Trời cũng bảo ông đóng một chiếc tàu lớn rồi đưa gia đình và mọi loài vật vào.

Nô-ê cảnh báo mọi người về trận lụt sắp đến, nhưng họ không nghe. Một số người cười nhạo Nô-ê, số khác thì ghét ông.

Khi đóng xong chiếc tàu, Nô-ê đưa các loài vật vào.