Skip to content

Skip to table of contents

 PHẦN 6

Bài học từ trận Đại Hồng Thủy là gì?

Bài học từ trận Đại Hồng Thủy là gì?

Đức Chúa Trời hủy diệt người ác nhưng cứu Nô-ê và gia đình ông. Sáng thế 7:11, 12, 23

Mưa như trút nước 40 ngày và 40 đêm, khắp đất chìm ngập trong biển nước. Người ác đều chết hết.

Các thiên sứ phản loạn quay về trời và trở thành các quỷ.

Những người ở trong tàu thì được sống. Dù sau này, Nô-ê và gia đình cũng chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ sống lại với triển vọng sống mãi mãi.

 Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ác một lần nữa và cứu người hiền. Ma-thi-ơ 24:37-39

Sa-tan và các quỷ vẫn tiếp tục khiến người ta lầm đường lạc lối.

Như thời Nô-ê, ngày nay nhiều người không nghe theo sự hướng dẫn đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va. Nhưng không lâu nữa, Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt mọi người ác.—2 Phi-e-rơ 2:5, 6.

Một số người giống như Nô-ê, lắng nghe Đức Chúa Trời và làm theo những gì ngài dạy. Họ là Nhân Chứng Giê-hô-va.