Skip to content

Skip to table of contents

 PHẦN 10

Ân phước nào chờ đón người lắng nghe Đức Chúa Trời?

Ân phước nào chờ đón người lắng nghe Đức Chúa Trời?

Phần lớn những người đã qua đời sẽ được sống lại trên đất. Công vụ 24:15

Hãy hình dung những ân phước mà bạn được hưởng trong tương lai nếu lắng nghe Đức Giê-hô-va! Bạn sẽ có sức khỏe hoàn hảo. Không còn bệnh tật và đau yếu. Người ác sẽ không còn, và bạn có thể tin cậy mọi người.

Sẽ không còn đau đớn, sầu khổ hay nước mắt. Không ai già và chết.

 Xung quanh bạn đều là người thân và bạn bè. Đời sống trong địa đàng sẽ rất vui thích!

Sẽ không còn sợ hãi. Con người sẽ thật sự hạnh phúc.

Nước Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi đau khổ. Khải huyền 21:3, 4