Lắng nghe Đức Chúa Trời để sống mãi mãi

Đấng Tạo Hóa muốn hướng dẫn, bảo vệ và ban phước cho chúng ta.

Giới thiệu

Vì yêu thương nhân loại nên Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta lối sống tốt nhất.

Lắng nghe Đức Chúa Trời bằng cách nào?

Chúng ta phải biết điều cần làm và ai có thể giúp mình làm thế.

Đức Chúa Trời là ai?

Chúng ta có thể biết danh ngài và các đức tính của ngài.

Đời sống vào thời ban đầu ra sao?

Phần đầu của Kinh Thánh miêu tả điều đó.

Họ nghe lời Sa-tan, và hậu quả là gì?

Những điều tồi tệ bắt đầu xảy ra.

Ai lắng nghe Đức Chúa Trời vào thời xảy ra trận Đại Hồng Thủy?

Thái độ của người thời bấy giờ thay đổi rõ rệt như thế nào?

Bài học từ trận Đại Hồng Thủy là gì?

Đó không chỉ là câu chuyện lịch sử xa xưa.

Chúa Giê-su là ai?

Tại sao tìm hiểu về Chúa Giê-su là điều quan trọng?

Sự hy sinh của Chúa Giê-su mang lại lợi ích nào cho bạn?

Sự hy sinh của Chúa Giê-su mang lại lợi ích nào cho bạn?

Khi nào trái đất trở thành địa đàng?

Kinh Thánh báo trước những sự kiện sẽ xảy ra khi thời điểm ấy đến gần.

Ân phước nào chờ đón người lắng nghe Đức Chúa Trời?

Đó là những điều mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.

Đức Giê-hô-va có lắng nghe chúng ta không?

Chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về điều gì?

Làm sao để có một gia đình hạnh phúc?

Đấng thiết lập gia đình cho lời khuyên tốt nhất.

Chúng ta phải làm gì để Đức Chúa Trời vui lòng?

Có những điều Đức Chúa Trời yêu và những điều ngài ghét.

Trung thành với Đức Giê-hô-va bằng cách nào?

Ước muốn trung thành với Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của bạn.