Skip to content

Skip to table of contents

 PHỤ LỤC

Chúa Giê-su có sinh vào tháng 12 không?

Chúa Giê-su có sinh vào tháng 12 không?

KINH THÁNH không nói cho chúng ta biết ngày sinh của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta lý do vững chắc để kết luận rằng ngài không sinh vào tháng 12.

Hãy xem xét tình trạng thời tiết vào lúc ấy tại Bết-lê-hem, nơi Chúa Giê-su sinh ra. Tháng Kít-lơ của Do Thái (tương ứng với tháng 11/tháng 12) là một tháng lạnh và mưa nhiều. Tháng sau đó là Tê-bết (tháng 12/tháng 1). Tháng này có nhiệt độ thấp nhất trong năm, đôi khi có tuyết trên vùng cao nguyên. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về khí hậu ở vùng Bết-lê-hem đó.

Người viết Kinh Thánh E-xơ-ra cho thấy tháng Kít-lơ quả là một tháng lạnh và mưa nhiều. Sau khi nói rằng đám đông nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem “ngày hai mươi tháng chín [Kít-lơ]”, E-xơ-ra tường thuật rằng dân chúng “rúng-sợ... về cơn mưa lớn”. Liên quan đến tình trạng thời tiết vào lúc ấy trong năm, chính những người nhóm lại đã nói: “Nhằm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài”. (E-xơ-ra 10:9, 13; Giê-rê-mi 36:22) Không lạ gì khi những người chăn sống ở vùng  Bết-lê-hem và bầy chiên của họ không ở ngoài vào ban đêm trong tháng 12!

Tuy nhiên, Kinh Thánh nói người chăn đang ở ngoài đồng chăn bầy vào đêm Chúa Giê-su sinh ra. Thật vậy, người viết Kinh Thánh Lu-ca cho thấy rằng lúc ấy những người chăn “trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên” gần Bết-lê-hem. (Lu-ca 2:8-12) Hãy lưu ý rằng những người chăn thậm chí đang trú ngoài đồng, chứ không chỉ đưa bầy ra ngoài vào lúc ban ngày. Họ cho bầy chiên ở ngoài đồng vào ban đêm. Lời tường thuật đó có phù hợp với tình trạng thời tiết lạnh và mưa ở Bết-lê-hem vào tháng 12 không? Không. Như vậy những chi tiết chung quanh sự ra đời của Chúa Giê-su cho biết ngài không sinh vào tháng 12. *

Lời Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết chính xác ngày Chúa Giê-su chết, nhưng chỉ cho ít chi tiết về lúc ngài sinh ra. Điều này gợi chúng ta nhớ đến lời Vua Sa-lô-môn: “Danh-tiếng hơn dầu quí-giá; ngày chết hơn ngày sanh”. (Truyền-đạo 7:1) Thế thì không ngạc nhiên gì khi Kinh Thánh cho biết rất nhiều chi tiết về thánh chức và cái chết của Chúa Giê-su nhưng lại cho ít chi tiết về ngày sinh của ngài.

Khi Chúa Giê-su sinh ra, những người chăn và bầy chiên đang ở ngoài đồng vào ban đêm

^ đ. 1 Muốn biết thêm, xin xem sách Reasoning From the Scriptures (Dùng Kinh Thánh để lý luận), trang 176-179, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.