Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu

Giới thiệu
  • Bạn đã mất đi người thân yêu?

  • Bạn vẫn đang đau buồn?

  • Bạn có tìm sự trợ giúp để vượt qua nỗi đau?

  • Có hy vọng được gặp lại người thân đã khuất không?

  • Nếu có, đó là hy vọng như thế nào?

  • Làm sao biết hy vọng ấy là chắc chắn?

Ấn phẩm này đưa ra lời giải đáp dựa trên sự khôn ngoan trong sách cổ xưa là Kinh Thánh. Mời bạn đọc để xoa dịu nỗi đau.