Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 116

Làm sao chúng ta có thể sống đời đời?

Làm sao chúng ta có thể sống đời đời?

EM CÓ THỂ nói cho biết bé gái đây và các bạn của bé đọc sách gì không? Đúng, chính cuốn sách này mà em đang đọc đây—Sách kể chuyện Kinh Thánh. Và chúng đang đọc chính câu chuyện mà em đọc—“Làm sao chúng ta có thể sống đời đời?”.

Em có biết chúng học biết gì không? Trước hết, chúng ta cần phải biết về Đức Giê-hô-va và Con Ngài là Chúa Giê-su nếu chúng ta muốn sống đời đời. Kinh Thánh nói: ‘Đây là cách thức để sống đời đời. Học biết về Đức Chúa Trời có một và thật, và Chúa Giê-su Christ là Con Ngài được phái xuống trái đất’.

Làm thế nào chúng ta có thể học biết về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-su? Một cách là đọc Sách kể chuyện Kinh Thánh từ đầu tới cuối. Sách nói nhiều về Đức Giê-hô-va và về Chúa Giê-su, phải không? Và sách nói nhiều về những điều hai Đấng ấy đã làm và sẽ làm. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn, chứ chỉ đọc sách này thôi thì không đủ.

Em có thấy cuốn sách khác trên sàn không? Đó là Kinh Thánh. Hãy nhờ một người đọc cho em nghe những phần của Kinh Thánh nói đến các câu chuyện mà sách này kể lại cách đơn sơ. Kinh Thánh cho chúng ta đầy đủ tin tức mà chúng ta cần để tất cả chúng ta có thể phụng sự Đức Giê-hô-va đúng cách và nhận được sự sống đời đời. Vậy chúng ta nên tập lấy thói quen học Kinh Thánh thường xuyên.

Nhưng chỉ học biết về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su thôi thì không đủ. Chúng ta có thể biết rất nhiều về các Ngài và các sự dạy dỗ của các Đấng ấy, vậy mà vẫn chưa đạt được sự sống đời đời. Em có biết chúng ta cần làm gì khác nữa không?

Chúng ta cũng cần phải sống phù hợp với những điều chúng ta học. Em còn nhớ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không? Hắn là một trong 12 người mà Chúa Giê-su đã chọn làm sứ đồ ngài. Giu-đa biết nhiều về Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su. Nhưng chuyện gì xảy ra cho hắn? Sau một thời gian hắn trở nên ích kỷ, và hắn đã phản bội Chúa Giê-su, nộp ngài cho kẻ thù ngài để lấy 30 miếng bạc. Vậy Giu-đa sẽ không được sự sống đời đời.

Em còn nhớ Ghê-ha-xi, kẻ mà chúng ta đã học biết trong Chuyện số 69 không? Hắn muốn có được một ít quần áo và tiền bạc không thuộc về hắn. Vậy hắn nói dối để có được mấy vật đó. Nhưng Đức Giê-hô-va phạt hắn. Và Ngài cũng sẽ phạt chúng ta nữa nếu chúng ta không vâng theo luật của Ngài.

Nhưng có nhiều người tốt đã luôn luôn phụng sự Đức Giê-hô-va một cách trung thành. Chúng ta muốn giống họ, phải không? Em bé Sa-mu-ên là một gương tốt đáng noi theo. Hãy nhớ lại xem, hồi chúng ta đọc Chuyện số 55 chúng ta thấy một em trai chỉ mới bốn năm tuổi gì đó khi bắt đầu phụng sự Đức Giê-hô-va trong đền tạm của Ngài. Vậy dù em trẻ tới đâu cũng không sao, em cũng không quá trẻ để phụng sự Đức Giê-hô-va đâu.

Dĩ nhiên, đấng mà hết thảy chúng ta muốn noi theo là Chúa Giê-su Christ. Ngay khi còn nhỏ tuổi, như Chuyện số 87 cho thấy, ngài ở trong đền thờ nói chuyện với mấy người khác về Cha trên trời của ngài. Chúng ta hãy noi theo gương ngài. Chúng ta hãy nói cho càng nhiều người càng tốt về Đức Chúa Trời tuyệt diệu của chúng ta là Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ là Con Ngài. Nếu chúng ta làm các điều này, thì chúng ta sẽ có thể được sống đời đời trong địa đàng mới trên đất của Đức Chúa Trời.