Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 113

Phao-lô ở Rô-ma

Phao-lô ở Rô-ma

HÃY xem Phao-lô bị xiềng xích, và hãy nhìn người lính La Mã đứng canh. Phao-lô bị giam tại Rô-ma. Ông chờ Sê-sa vua La Mã quyết định xử ông thế nào. Trong khi ông ở tù, người ta được phép đến thăm ông.

Ba ngày sau khi đến Rô-ma, Phao-lô cho người đi mời các nhà lãnh đạo Do Thái tới gặp ông. Thành thử ra có nhiều người Do Thái sống tại Rô-ma đến. Phao-lô rao giảng cho họ nghe về Chúa Giê-su và Nước Đức Chúa Trời. Một số người tin đạo và trở thành tín đồ Đấng Christ, còn những người khác thì không tin.

Phao-lô cũng rao giảng cho mấy người lính khác nhau có phận sự canh giữ ông. Trong vòng hai năm bị giam ở đây, Phao-lô rao giảng cho bất cứ người nào mà ông có thể tiếp xúc. Thành thử ra ngay cả gia đình Sê-sa cũng nghe nói tin mừng về Nước Trời, và một số người trong họ trở thành tín đồ Đấng Christ.

Nhưng ai là người khách ngồi ở bàn đang viết đây? Em có thể đoán ra không? Đúng, Ti-mô-thê đó. Ti-mô-thê trước đó cũng từng bị giam vì rao giảng về Nước Trời, nhưng người đã được thả ra. Và người đến đây để giúp Phao-lô. Em có biết Ti-mô-thê viết gì không? Chúng ta hãy xem nhé.

Em còn nhớ mấy thành Phi-líp và Ê-phê-sô trong Chuyện số 110 không? Phao-lô đã giúp thành lập các hội thánh tại mấy thành đó. Bây giờ, trong lúc ở tù Phao-lô viết thư cho các tín đồ Đấng Christ ở đấy. Mấy bức thư này có trong Kinh Thánh, và được gọi là Ê-phê-sô và Phi-líp. Bây giờ Phao-lô đọc cho Ti-mô-thê viết thư cho mấy người bạn cùng đạo tại Phi-líp.

Các tín đồ tại Phi-líp đã tỏ ra rất tử tế với Phao-lô. Họ gửi quà tặng cho Phao-lô đang ở tù đây, vì thế Phao-lô cám ơn họ về quà tặng đó. Chính Ép-ba-phô-đích là người đem quà đến. Nhưng ông bị bệnh rất nặng và gần chết. Bây giờ ông khỏe lại và sẵn sàng về nhà. Ông sẽ cầm theo thư này do Phao-lô và Ti-mô-thê viết khi ông trở về thành Phi-líp.

Trong khi ở tù Phao-lô còn viết thêm hai bức thư nữa mà chúng ta có trong Kinh Thánh. Một gửi cho các tín đồ ở Cô-lô-se. Em có biết thư đó gọi là gì không? Cô-lô-se. Thư kia là thư riêng gửi cho một người bạn thân tên là Phi-lê-môn cũng sống tại thành Cô-lô-se. Thư nói về đầy tớ của Phi-lê-môn tên là Ô-nê-sim.

Ô-nê-sim đã bỏ nhà Phi-lê-môn trốn sang Rô-ma. Bằng cách nào đó Ô-nê-sim hay được là Phao-lô bị giam ở đây. Ông đi thăm Phao-lô, và Phao-lô rao giảng cho Ô-nê-sim. Ít lâu sau Ô-nê-sim cũng trở thành tín đồ Đấng Christ. Bây giờ Ô-nê-sim hối hận vì đã bỏ trốn. Vậy em có biết Phao-lô viết gì trong thư gửi cho Phi-lê-môn không?

Phao-lô xin Phi-lê-môn tha thứ cho Ô-nê-sim. Phao-lô viết: ‘Tôi sai người về cùng anh. Nhưng bây giờ người không chỉ là tôi tớ anh mà thôi. Người cũng là anh em tín đồ thật tốt’. Khi đi về Cô-lô-se, Ô-nê-sim cầm theo hai bức thư, một cho anh em ở Cô-lô-se và thư kia cho Phi-lê-môn. Chúng ta có thể tưởng tượng xem Phi-lê-môn sung sướng làm sao khi hay được rằng đầy tớ mình đã trở thành tín đồ Đấng Christ.

Khi Phao-lô viết thư cho anh em ở Phi-líp và cho Phi-lê-môn, ông báo vài tin mừng thật sự. Phao-lô nói với anh em ở Phi-líp: ‘Tôi phái Ti-mô-thê đến với anh em. Nhưng ít lâu nữa tôi sẽ đích thân đi thăm anh em’. Và ông viết cho Phi-lê-môn: ‘Xin anh tìm một chỗ sẵn sàng cho tôi ở trọ tại đó’.

Khi Phao-lô được thả ra, ông đi thăm anh chị em ở nhiều nơi. Nhưng sau đó Phao-lô bị bắt giam ở Rô-ma một lần nữa. Lần này ông biết rằng sẽ bị giết. Vậy ông viết thư cho Ti-mô-thê xin anh đến gấp. Phao-lô viết: ‘Ta đã trung thành phụng sự Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng ta’. Sau khi Phao-lô bị xử tử vài năm, thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt một lần nữa, lần này thì do quân La Mã.

Nhưng Kinh Thánh còn nói nhiều điều khác nữa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sai sứ đồ Giăng viết các sách sau cùng, gồm cả sách Khải-huyền. Sách này nói về tương lai. Bây giờ chúng ta hãy học biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.